Ljungskile Nyheter

Svenska freds riktar kritik mot svensk vapenexport

Senast uppdaterad september 24, 2021 av Love Schiller Gunnarsson
Publicerad: september 24, 2021

Agnes Hellström, ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Foto: Ingrid Heller

I slutet på september är det 40 år sedan internationella fredsdagen infördes. Agnes Hellström, Svenska freds- och skiljedomsföreningens ordförande, passar på att rikta kritik mot svensk vapenexport.

Den 21 september 1981 instiftades den internationella fredsdagen av FN med uppmaningen om ett dygn av global vapen­vila. Samtidigt ombeds människor över hela världen att hålla en tyst minut efter att FN:s generalsekreterare ringt i fredsklockan varje år. 

Med tanke på det pågående pandemiläget har Svenska freds- och skiljedoms­föreningens möjligheter att planera fysiska möten gått i sank. Istället har de försökt nå ut och upplysa om ämnet genom debattartiklar och kampanjer, där de kritiserar svensk vapenexport. En export som de menar förvärrar situationen i krigs­drabbade länder. 
– Vi menar att man måste planera annorlunda och satsa på civil säkerhet. Jag tänker på Afghanistan och 20-årskriget. Vad har de militära insatserna lett till? Vi måste värna om mänsklig säkerhet med politiska prioriteringar som rör säkerhetsfrågor och som ökar tryggheten för människor och individer i krigsdrabbade länder, säger hon.

Kryphål i regelverket

Agnes Hellström tycker att det är väldigt beklagligt att Sverige fortsätter att exportera vapen till diktaturer och krigförande länder.
– Vi fick ett skarpare regelverk 2018 vilket gjorde det svårare att bevilja vapenexport till dessa länder, men det gäller inte följdleveranser, där finns det ett kryphål. Indien och Pakistan har köpt svenska vapen sedan 1950-talet, och då kan det läggas nya leveranser på den ursprungliga leveransen utan att en ny prövning görs. Det går på rutin, säger Agnes Hellström.

Hon nämner även kriget i Jemen, där svenska vapen används..
– Förenade arabemiraterna har köpt vapen­systemet “Global eye” av Sverige och Saab. Det menar vi på Svenska freds att regeringen kan stoppa. Det faktiska och slutgiltiga ansvaret ligger på regeringen.

Hur ser du på vapenexportfrågan i stort?
– Det är en fråga som de folkvalda ogärna kommenterar och vi försöker hålla den aktuell hela tiden, men det är svårt att få kommentarer från Morgan Johansson som är ansvarig. Utrikesminister Ann Linde har kommenterat frågan vid vissa tillfällen trots att det inte är hennes fråga.

Utrikesministern kommenterar svensk vapenexport

Agnes Hellström tar upp ett exempel från den 24 april 2020 då Utrikesminister Ann Linde ställde upp i en debatt på Folk och Försvar, vilket är en politisk obunden sammanslutning som verkar för att främja debatt om Sveriges säkerhetspolitik och försvar. Ann Linde kommenterade vapenexport enligt följande: 

Utrikesminister Ann Linde. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

“Jag hade ju önskat att man inte hade behövt någon vapenexport, men om man inte tror på att vi kan ha en helt fredlig värld så måste alla länder ha möjlighet att köpa vapen och Sverige måste kunna säkra sitt eget försvar genom att bland annat ha en vapenindustri. Och för att vi ska kunna ha en vapenindustri så måste vi exportera för vi är ett för litet land för att kunna ha det, så det är liksom utgångspunkten. Om man tror att man måste ha ett försvar, vilket jag tror, och man tror då att man måste ha vapen i det försvaret och att vi behöver själva kunna producera vapen, då måste man ha en export”. 

“Sen är det naturligtvis så att vi vill ju inte exportera vapen varsomhelst och hursomhelst. Och vi exporterar inte vapen till den, Saudiledda koalitionen sådär, det gör vi naturligtvis inte, utan vi har ju världens strängaste, ja en av världens absolut strängaste vapenlagar och varje affär gås väldigt noga igenom utifrån de väldigt strikta regler som Sverige har”.  

Vad anser du att västvärlden kan göra för att bidra till en mer fredsorienterad värld?
– Att veta att man alltid kan använda sin demokratiska röst, organisera sig och engagera sig. Skriva insändare, gå med i en organisation och stötta på det sättet. Just i Sveriges fall, som humanitär stormakt och en viktig röst för fred, så är det dubbel­moral att samtidigt exportera vapen. Det blir ett jättestort problem och regeringen säger emot sig själv när de vill värna om fred, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Love Schiller
love.schiller.gunnarsson@edu.ljungskile.org