Ljungskile Nyheter

Nästa steg för hastigheterna på väg 680

Senast uppdaterad september 16, 2021 av Hjalmar Östberg
Publicerad: september 16, 2021

Uddevallavägen. Foto: Sanna Brobjer

Medborgarförslaget om sänkt hastighet på Uddevallavägen har nu nått Länsstyrelsens bord. De meddelar att de kommer titta närmare på förslaget nästa månad.

Höga hastigheter och dålig uppsikt på Uddevallavägen mellan Aröds Korsväg i norr och Hälle i söder har lett till oro för säkerheten. Ett medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande insatser på sträckan har skickats till Uddevalla kommun. 

Förslaget har under ett års tid studsat runt bland nämnderna i Uddevalla kommun, för att nu landa på Länsstyrelsens bord. 

Uddevalla kommun delar förslagsskrivarens önskemål om en hastighetsnedsättning till 50 km/h för den berörda sträckan och har nu skrivit en begäran om utredning till Länsstyrelsen. 

David Forsberg som är handläggare på Länsstyrelsen bekräftar att ärendet kommit till deras vetskap och meddelar att förslaget kommer att undersökas.

– Det finns ingen direkt handläggningstid, vi behandlar de här ärendena löpande. Jag tror att vi kommer titta på förslaget nästkommande månad, säger han.

Länsstyrelsen kommer först göra en bedömning om förslaget ska utredas. Om det blir en utredning kommer Polisen och Trafikverket kopplas in.

– I det här fallet har vi inte kommit någonstans än, vi fick in förslaget i slutet på augusti, säger David Forsberg.

I dagsläget sker en hastighetsbegränsning till 50 km/h först i höjd med busstationen.

Länsstyrelsen ansvarar för vägar utanför tättbebyggda områden där staten är väghållare och på enskilda vägar.

Hjalmar Östberg
hjalmar.ostberg@edu.ljungskile.org