Ljungskile Nyheter

LN:s sammanställning visar – så har Ljungskile röstat i valet 2022

Senast uppdaterad september 15, 2022 av Nikolaj Jalamaa Salinas
Publicerad: september 13, 2022

Ljungskile Nyheter har sammanställt valdeltagandet i Ljungskile. Foto: Moah Gustafsson

Ljungskileborna har nu varit vid valurnorna och röstat och mycket har ändrats över en mandatperiod. Centerpartiet är ett av de partier som sticker ut mest i de fyra valdistrikten som Ljungskile Nyheter har sammanställt. 

Ljungskile Nyheter har sammanställt det preliminära valresultatet från Ljungskiles fyra olika valdistrikt. Det gäller Berg-Simmersröd, Hälle-Skafteröd, Lyckorna-Grinneröd och Ulvesund-Resteröd-Vassbovik. Om man jämför siffror från valet 2018 och valet 2022 till riksdagen kan man fastställa att Centerpartiet gör ett stort tapp i Ljungskile. Från att tidigare ha fått över 9 procent av Ljungskiles röster och därmed haft ett större förtroende här än i riket, har de i år tappat nära 2,5 procentenheter. Ljungskile ger därmed Centern ett mindre förtroende än vad riket gör som just nu har 6,7 procent enligt de preliminära beräkningarna. 

Socialdemokraterna har tvärtemot Centern en stark uppgång i Ljungskile. Här ökar partiet med över 4,5 procentenheter, men ligger fortfarande långt under de preliminära siffrorna från riket i stort som just nu visar att Socialdemokraterna får 30,5 procent av svenska folkets röster. 

Den starka trend som Kristdemokraterna har haft i de fyra valdistrikten verkar stå kvar men med en viss minskning. KD tappar drygt en halv procentenhet men står sig fortsatt starkt i jämförelse med hur riket röstade, där de just nu har fått 5,4 procent av rösterna. 

Källa: Valmyndigheten

I kommunvalet är Centerpartiets nedåttrend ännu tydligare. Här tappar partiet över 3,5 procentenheter i jämförelse med valet till kommunfullmäktige 2018. Det är tillsammans med Liberalernas tapp, de två mest utstickande negativa förändringarna där Liberalernas tapp är snäppet mindre, med 2,9 procentenheter.

Kristdemokraterna vann flest röster till kommunfullmäktige

Uddevallapartiet är den stora vinnaren i Ljungskilebornas val till kommunfullmäktige. De ökar med över 3 procentenheter i det preliminära valresultatet. Även Kristdemokraterna och Socialdemokraterna går framåt med drygt 2 procentenheter vardera. Flest röster från Ljungskileborna fick just Kristdemokraterna med 17,13 procent. 

Valresultatet till riksdag, region och kommun är ännu inte fastställt och väntas vara färdigräknat senare i veckan. Notera också att det inte är Uddevalla kommuns röster som visas i diagrammen utan de fyra valkretsarna Berg-Simmersröd, Hälle-Skafteröd, Lyckorna-Grinneröd och Ulvesund-Resteröd-Vassbovik som sammanställts.

Källa: Valmyndigheten

Hugo Nithander
hugo.nithander@edu.ljungskile.org

Marina Eriksson Fyhr
marina.eriksson.fyhr@edu.ljungskile.org