Ljungskile Nyheter

Ingen privatisering av äldrevården i Ljungskile

Beslutet om privatisering av äldrevården i Ljungskile har rivits upp. Foto: Fredrik Almryd

Förra hösten beslutade socialnämnden att äldrevården i Ljungskile ska privatiseras. Det väckte stor debatt då det fanns en stor politisk oenighet. Nu har den nya politiska majoriteten valt att häva beslutet och istället gå vidare med att prova andra alternativ.

Förslaget om att äldreboendet i Arödsdal och hemtjänsten i Ljungskile skulle läggas ut på privat upphandling rivs nu upp. Socialnämnden i Uddevalla kommun beslutade i oktober 2019 att den skulle privatiseras för att spara sex miljoner kronor. 

Men privatiseringen av äldrevården i Ljungskile sattes på paus på grund av coronapandemin och det politiska styret har därefter skiftat och majoriteten består numera av Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna. 

Socialnämndens ordförande Stefan Skoglund (S).
Foto: Uddevalla kommun/ Viktoria Olsson

Dessa fyra partier har velat utveckla alternativa driftsformer för äldrevården i Ljungskile och valt att istället gå vidare med att försöka driva den som intraprenad, vilket innebär att verksamhetens personal får teckna ett avtal direkt med socialnämnden om hur de vill utveckla verksamheten. Det innebär att det blir en fristående enhet med eget ekonomiskt ansvar, enligt socialnämndens ordförande Stefan Skoglund (S).

Sparkravet på de sex miljoner kronorna ska nu ha jobbats ned, enligt nämndens ordförande, och med den nya politiska konstellationen under ledning av Socialdemokraterna anser man att besparingsargumentet inte längre finns kvar.

De tidigare ökade kostnaderna för äldreomsorgen i Ljungskile ska ha berott på stora förändringar inom den kommunala verksamheten. Man har bland annat flyttat hemtjänstgruppen från Strumpan och gjort Sofiedal till trygghetsboende samt återöppnat boendet i Arödsdal som vård- och omsorgsboende.

– Under tiden man gör en sådan här omvandling så ökar lätt kostnaderna, säger Stefan Skoglund (S) till Ljungskile Nyheter.

På socialnämndens möte under onsdagen beslutade man att häva det gamla beslutet om att privatisera äldrevården i Ljungskile. Nu kommer man att se över alternativet att driva det som just intraprenad.

Gabriella Silfverhielm Gren
gabriella.silfverhielm.gren@edu.ljungskile.org