Ljungskile Nyheter

En digitaliserad bokbransch

Senast uppdaterad september 29, 2020 av Gabriella Silfverhielm Gren
Publicerad: september 25, 2020

Digitaliseringen har inneburit enorma förändringar av bokbranschen. Foto: Elin Stadenberg.

Årets bokmässa har två teman, LÄS LÄS LÄS! och digital kultur. Två aktuella ämnen som i högsta grad berör varandra. 

I år vill bokmässan dels belysa vikten av läsning, dels den digitala plattformen som framtid för vår kultur. De två temana har haft stor påverkan på varandra i och med digitaliseringen, som inneburit radikala förändringar för bokbranschen. 

På ett sätt har det digitala öppnat upp många möjligheter för berättelser att att ta form i olika format och på så vis nå ut till fler människor. E-böcker gör litteraturen lättillgänglig och ljudböckerna har blivit mycket populära. 

– Folk som aldrig varit intresserade av att läsa lyssnar nu på böcker. Så det har skett en stor utveckling omsättningsmässigt, hur mycket vi konsumerar litteraturen och på vilket sätt, säger Erik Wikberg, forskare på Handelshögskolan i Stockholm.

Men det finns också en annan sida av myntet. Förutom att andra digitala medier tar uppmärksamhet från läsningen så hotas de böcker som inte lämpar sig för digitala format.

– Det är en viss typ av litteratur som återfinns digitalt och ofta är det lite enklare texter, det i sin tur gör ju någonting med vår läsning och förståelsen för den, fortsätter han.

Det har skett en stor försämring av läskunnigheten bland barn och unga jämfört med tidigare generationer. Forskning visar att läsningen är otroligt viktig och inte bara för bokbranschen. Att hela befolkningen har god läsförståelse är viktigt för att alla ska kunna ta till sig information och vara delaktiga i samhällsdebatten.

– Läsförmågan är inte svart eller vit. Det är en gråskala som inte bara handlar om huruvida man kan läsa eller inte, utan hur snabbt man gör det och hur väl man kan ta till sig information. Det blir en demokratifråga, säger Erik Wikberg.

Elin Stadenberg
elin.stadenberg@edu.ljungskile.org