Ljungskile Nyheter

En dag i skolans tecken

Senast uppdaterad september 10, 2020 av Eloise Davidsson
Publicerad: september 8, 2020

På Ljungskileskolan är läsförståelsen en viktig del av undervisningen. Foto: Fredrik Almryd

Denna tisdag uppmärksammar undervisning. Det är både Skolans dag och den Internationella dagen för läskunnighet. Två teman som ska sprida extra ljus på lärarnas insatser i de svenska skolorna och vikten av kunskap. 

Skolans dag instiftades av Lärarnas riksförbund år 2008 för att sätta den svenska skolan i fokus och uppmärksamma lärarnas insatser. Men enligt Katariina Treville, opinionsstrateg för Lärarnas riksförbund, så är dagen även till för att belysa det som inte fungerar.

– Vi vill sätta fokus på det som är bra, lärare gör stordåd varje dag, men det finns viktiga frågor som fortfarande väntar på sin lösning, säger hon till Ljungskile Nyheter.

Enligt Katariina Treville har arbetsbelastningen på lärare ökat ytterligare och skolorna brister i likvärdighet. 

– Var tredje elev lyckas inte med skolan och så kan det inte fortsätta. Sverige har inte råd med utanförskapet det leder till.

I år handlar Skolans dag om vikten av att lärarna ges rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete, något som blir ännu mer aktuellt i och med corona-pandemin. Vi har pratat med Ragnhild Ose som är mellanstadielärare på Ljungskileskolan. 

– Tid är det största hindret, man hinner inte med allting och arbetsuppgifterna minskar inte direkt. 

I och med coronakrisen har mer arbete lagts på lärarnas bord och Ragnhild Ose tycker att det är svårt att få en sammanhängande undervisning när både lärare och elever behöver vara hemma under långa perioder.

Skolans dag delar denna tisdag med den internationella dagen för läskunnighet. Läskunnighetens dag uppmärksammas ända sedan år 1967 av UNESCO, FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur, för att påminna världen om vikten av läs- och skrivkunnigheter. Ragnhild Ose berättar att Ljungskileskolan dagligen jobbar för att främja läskunnigheten hos barnen. 

– Vi lägger mycket fokus på läsning och läsförståelse, vi läser enskilt, tillsammans och har diskussioner. Det ingår i allt vi gör och går genom hela utbildningen. 

Hon tycker dock att det har hänt mycket med barnens ordförråd under de senaste åren och att det inte längre är lika självklart att vissa ord förstås. En anledning tror hon kan vara tiden framför skärmar och sociala medier tillsammans med föräldrarnas minskade tid med barnen.

Ragnhild Ose har inte firat Skolans dag idag, men enligt Katariina Treville firas dagen av lärarförbundet med tårta och aktiviteter på skolor, kampanjer i sociala medier och debattartiklar. 

– Vi jobbar med detta varje dag, Skolans dag eller inte, men vi hoppas ändå att dagen ska kunna påverka, säger Katariina Treville.

Elin Stadenberg
elin.stadenberg@edu.ljungskile.org