Ljungskile Nyheter

En dag för demokratin

Senast uppdaterad september 28, 2020 av Gabriella Silfverhielm Gren
Publicerad: september 15, 2020

Axel Tamnhed, Emma Liljeberg och Zaher Hamadah berättar om sin bild av demokrati. Foto: Elin Stadenberg.

Idag är det FNs internationella dag för demokrati. På Ljungskile folkhögskola har skoldagen just startat och sorlet från de studerande fyller korridorerna. Ljungskile Nyheter gav sig ut för att ta reda på vad demokrati betyder för några av dem.

Den internationella dagen för demokrati instiftades 2007 av FN. Dagen ska påminna världen om alla människors rätt att göra sina röster hörda. För Emma Liljeberg, studerande på Ljungskile folkhögskola, handlar demokrati om både rättigheter och skyldigheter.

– Demokrati innebär att ha friheten att leva det liv man vill och att få uttrycka vad man vill, så länge det inte kränker någon, berättar hon.

För Axel Tamnhed, student, innebär demokrati att ha inflytande och han anser att rätten att påverka borde vara en del av vardagen. Zaher Hamadah, också studerande, tycker att demokrati även handlar om alla människors lika värde. 

– Demokrati för mig är när folket styr och när alla människor har samma värde. Demokrati kan ge bättre liv, säger han.

I år är temat för demokratidagen trygghet och rätten att bli lyssnad på. Alla tre studerande uppger att de själva känner sig trygga med att uttrycka sina åsikter och upplever att andra lyssnar på dem.

– Jag har haft tur som får vara mig själv och kan bestämma över min egen vardag, säger Emma Liljeberg.

– Jag har yttrandefrihet, jag säger vad jag tycker och lyssnar på andras åsikter. Jag kan ta kritik och respekterar den, det kan man lära sig utav, säger Zaher Hamadah.

Axel Tamnhed håller med om att han har möjlighet att uttrycka sin åsikt, men påpekar att det inte är en självklarhet för alla människor.

– Vissa hörs mer än andra och samma röster hörs på olika ställen, beroende på vart man vänder sig. På traditionella nyhetskanaler finns vissa åsikter presenterade, medan någon kanske bara tittar på sociala medier och där finns en annan typ. 

Enligt Emma Liljeberg är det också lättare för vissa grupper mer än för andra. Hon menar att många bara tar del av nyheter men idag styr algoritmer vad man klickar på och media ger ofta en bild som stämmer överens med vad folk vill höra.

– Ja, algoritmer främjar homogena tankar. Vi har ett polariserat politiskt klimat, lägger Axel Tamnhed till.

Zaher Hamadah har erfarenheter av rätten att uttrycka sin åsikt i både Sverige och i Syrien. Hans upplevelse är att människor i Sverige lyssnar på varandra, men att det i Syrien finns vissa saker som man inte får prata om, regeringen är ett exempel.

– Det är inte 100 procent demokrati i världen, det finns många som bestämmer över andra människor. Men alla har sitt ansvar att visa respekt och göra samhället bättre, säger han.

Elin Stadenberg
elin.stadenberg@edu.ljungskile.org