Journalist, javisst! :-)

Joacim Österstam

Krönika: Joacim Österstam blickar ut över det svenska medielandskapet och finner en journalistik i limbo.

Giv akt! Rättning i studentledet. Fatta era pennor och block. Skriv!

  1. Jag ska återge korrekta nyheter
  2. Jag ska vara generös med bemötanden
  3. Jag ska respektera den personliga integriteten
  4. Jag ska vara varsam med bilder
  5. Jag ska höra båda sidor
  6. Jag ska vara försiktig med namn
  7. Jag ska vara objektiv och opartisk
  8. Jag ska inte engagera mig politiskt
  9. Jag ska inte uttrycka mina åsikter offentligt
  10. Jag kommer aldrig att få något arbete som journalist

Tystnad och lystring! Återsamling i åsiktskorridoren om tio minuter. Vänster om. Marsch!

Nyhetsjournalistiken och traditionella massmedier, i synnerhet dagspressen, står under cernering (fotnot 1). Fienden och hotbilderna är digitala, giriga och farligt okunniga. Ljusskygga trollpack, groteska klickmonster och muskulösa robotskribenter trampar upp nya stigar på sin väg från Mordor till Fylke. Samtidigt kämpar multikompetenta nyhetsredaktioner på mot anorexi, ständig nyhetstorka och dålig lönsamhet. De tidigare så starka pappersdrakarna kröker rygg och skälver på ruinens brant. Blickar uppgivet ner i avgrundsdjupet. Blottar sina bläcksprutande strupar. Vacklar till och faller mot sin egen tidningsdöd.

Industriell journalistik, kommersiella medieprodukter och inställsam publikanpassning håller på att urholka kvaliteten, mångfalden och den oberoende journalistiken. Internet och sociala medier har i hög grad bidragit till denna massmediala evolution. Samtidigt har väl allmänhetens förtroende till journalistkåren och etablerade massmedier aldrig varit så lågt. På nätet talar folk om förakt och hat mot så kallad PK-media. Och väljer därför andra sociala mediekanaler att förlita sig till.

Var det så här jag hade tänkt mig min framtida journalisttillvaro? Att tillverka massproducerad, återanvänd och tillrättalagd nyhetsjournalistik utan mål och mening? Nej, verkligen inte. Som blivande journalist vill jag uttrycka mig. Använda mina kunskaper och tidigare erfarenheter. Nyfiket gräva fram nya sanningar. Lära mig nytt. Utmana och ställa till svars. Förmedla till andra. Föra de tystas talan. Agera professionellt och våga vara personlig. Så tänker jag. Både subjektivt och partiskt. 😉

 

Fotnot 1: I motsats till belägring är syftet med en cernering inte att förbereda en stormning, utan bara hålla fästningen eller staden avskild från omvärlden, och låta hunger, törst eller sjukdomar framtvinga en kapitulation.

Dela