Skolverket backar: Antiken blir kvar

Efter kritik meddelade Skolverket under fredagen att antiken blir kvar i historieämnet på grundskolan. Bild: Karl Meyer

I september skickade Skolverket ut ett förslag om att ta bort Antiken ur kursplanen för ämnet historia i grundskolan. Men förslaget väckte mycket kritik och nu väljer Skolverket att backa.

Antiken var i farozonen för att man ansåg att man inte hann med alla moment i den nuvarande timplanen. Men förslaget väckte mycket reaktioner, inte minst från lärare. Därför drar Skolverket tillbaka förslaget, innan remisstiden har gått ut.

John Martinsson, lärare i SO på Linnéaskolan, är positivt inställd till att Antiken ska få vara kvar i historieundervisningen.

– Det underlättar för att få ett sammanhang i historia för eleverna och man kan följa upp historian längre bak i tiden, säger han.

Skolverket fortsätter sitt arbete med att se över kursplanerna för flera ämnen i grundskolan. I december kommer de definitiva förslagen lämnas över till regeringen att besluta om.

Ylva Hallingberg
ylva.jl18@edu.ljungskile.org

Karl Meyer
karl.jl18@edu.ljungskile.org

Dela