Stor kunskap om källkritik hos unga

Thomas Nygren är forskare på Uppsala Universitet. Bild: Belmin Nuhic.

Under årets bokmässa i Göteborg var ett tema ”medievetenhet”. Att vara medveten om de medier man konsumerar har forskaren Thomas Nygren undersökt närmare.

Hans undersökning visar att unga väljer att läsa nyheter från etablerade medier som anses vara trovärdiga. Han upplever även att det finns och har funnits fördomar kring ungas nyhetsanvändande genom åren.

– Det finns idéer om att de hämtar allt från sociala medier, där tror jag också unga säger att de gör det då det finns ett motstånd i att säga att man gör precis som äldre människor, säger han.


Belmin Nuhic
belmin.jl18@edu.ljungskile.org

Dela