Projekt får en halv miljon för att menssäkra arbetsplats

Vise ordförande: Klara Rydström. Foto: pressbild
Aktivisten: Denise Olsson Bergqvist. Foto: Anna Orell

Organisationen Mensen – forum för menstruation får en halv miljon för att ”menscertifiera” kommuner och företag.
– Att skapa mensvänliga arbetsplatser kan absolut ingå i företagens jämställdhetsplan, säger uddevallabon och aktivisten Denise Olsson Bergqvist. 

Mensen – Forum för menstruation är en organisation som skapades 2013 och arbetar med mensrelaterade frågor. De ordnar bland annat studiecirklar för att sprida mer kunskap om mens och drev tidigare projektet Mensmegafonen. Idag går organisationen ett steg vidare i sin kärnfråga. Projektet ”Menscertifiering av arbetsplatser” får 500 000 kronor för att ge arbetsplatser verktyg att skapa ett så kallat mensvänligt arbetsklimat. Organisationen menar att mensen är en arbetsmiljöfråga men har inte uppmärksammats tidigare.
— Att prata om mens är fortfarande tabubelagt, och kunskapsbristen kring mens är stor. Många lider av sjukdomar som är relaterad till mens, som till exempel endometrios. Forskning visar att vi vill kunna prata mer om mens,  men att det inte finns utrymme att göra det, säger vice ordförande på Mensen – forum för menstruation.

Målet med projektet
Projektets mål är att bryta menstabun i arbetslivet genom att minska okunskapen och integrera menstruerande behov i arbetet för en god arbetsmiljö. Det är första gången projektet genomförs i Göteborg. Projektet ska utgöra grunden för en framtida föreläsningsverksamhet “Menscertifiering av arbetsplatser” som ska erbjudas arbetsplatser och företag. Samverkanspartners i projektet är Forza Fotboll App. Det initiala målet är att hjälpa nära arbetsplatsen att få en bättre miljö kring mens, att medarbetarna ska känna sig bekväma. Men också andra typer av arbetsplatser som har någon problem i det. Projektet ska börja med framför allt kontorsarbetsplatser, men målet är att kunna hjälpa andra typer av arbetsplatser.
— Vi försöker lyfta arbetsmiljölagen i projektet, att man ska anpassa arbetsförhållanden till både den fysiska och psykosociala biten, säger Klara Rydström.

Tveksamhet i Uddevalla
En fråga som ställdes på Facebook och besvarades av fyrtiofem Uddevallabor, visade en hård kritik mot projektet och många frågetecken kring hur staten tänker. Frågan var om Uddevallas arbetsplatser skulle gynnas av detta bidrag och vad det tycker om att prata om mens överlag, och vad de tycker om att prata om mens. Tre av dessa tyckte att det var viktigt att ta bort den negativa stämpeln.
Aktivisten i mensrelaterade frågor, Denise Olsson Bergqvist som också är Ungdomssamordnare i Uddevalla men också kulturarrangör och poet, tycker att mensfrågor berör alla.  Att arbetsplatser kan få bidrag för att arbeta extra med liknande frågor. Hon ser projektet som en pusselbit i jämställdhetskampen.
— De flesta arbetsplatser och kommuner har någon form av jämställdhetsplan, styrdokument eller värdegrund kopplat till dessa frågor och där kan absolut kan arbete för mensvänliga arbetsplatser ingå,  säger Denise Bergqvist Olsson.
Majoriteten av uddevallaborna som svarade på frågan var kritiska till att prata om mens som ett problem. Det fanns till och med någon som tyckte att menscertifieringen kommer att göra kvinnan mindre attraktiv på arbetsmarknaden, vilket inte behövs i ett redan mansdominerade samhälle.

Denise Olsson Bergqvist tycker att det görs för lite för att normalisera en 
helt vanlig kroppsfunktion, och det bör läggas mer energi på det. I hennes arbete möter hon främst ungdomar som ibland inte vet var de kan vända sig vid behov av mensskydd eller vem de kan prata med om det.
— Generellt finns det mycket social skam kring mens, speciellt när det kommer till att prata med vuxna om det. Det saknas också adekvat sexualkunskap i skolan om mens. Kränkande kommentarer som ”har du mens eller?” används för att förminska tjejer och kvinnor och inte ta deras ord och känslor på allvar, säger hon.

Projektet har två huvuddelar
Projektet kommer innehålla workshops och även besök på arbetsplatser för att undersöka attityder men också praktiska behov såsom toaletter och om det finns mensskydd tillgängligt för de anställda.
— Efter denna researchperiod kommer vi att ta fram material och metoder för att utveckla arbetsplatser bättre, säger Klara Rydström.

Trots kritiken, energin går upp
Utmaningarna är stora och kritiken är hård, men det påverkar inte Klara Rydström eller hennes kollegor, utan det ger de mer energi och kraft. Klara Rydström betonar att kritiken som de får och debatten kring det symboliserar att det fortfarande är okunskap kring mens, men de får samtidigt många meddelanden från arbetsplatser som tycker att det är en viktig fråga.
— Om vi skulle prata om sex och amning till exempel så ser vi att mens är en del av ett större problem, så detta projekt är oerhört viktigt för jämställdhet i vårt samhälle, säger Klara Rydström.

Shireen Murad

shireen.jl17@edu.ljungskile.org

Dela