Fler blir kvar på kvinnojouren

Sandra Sundblad enhetschef för våld i nära relationer Fyrbodal.
Foto: Ida Flöjsbon

      Bostadsbristen skapar köer för kvinnojourer

Allt fler utsatta kvinnor och barn vistas en längre tid på kvinnojourer. Bostadsbristen påverkar köer runt om i landet och fler har svårare att ta sig vidare.
Det kan bli en propp i systemet, säger Sandra Sundblad enhetschef för våld i nära relationer Fyrbodal.

De senaste åren har bostadsbristen vuxit runt om i Sverige. Allt fler personer får svårare att hitta sig en lägenhet med förstahandskontrakt, och man får förflytta sig från bostad till bostad.

Enligt en undersökning som kvinnojourföreningen Unizon gjort visar det att boendetiden har ökat med 50 procent på fyra år.
Vingens skyddande boende i Uddevalla kommun startade i januari i år och tog över arbetet efter det ideella boendet Kaprifolen och har nu börjat arbeta med det kommunalt.

Sandra Sundblad som är enhetschef för våld i nära relationer i Fyrbodal säger att de har märkt av att det kan bli en propp i boendet och att kvinnor har svårt att flytta ut och hitta sig en egen bostad.  

Ida Flöjsbon
ida.jl17@edu.ljungskile.org

Dela