Kommunens ridplan väcker frågor

Uddevalla ridklubbs ridhus i Nöthult, det området som kommer påverkas i framtiden av kommunens översiktsplan. Foto: Uddevallaridklubb.se

Uddevalla kommun vill bygga en ny ridanläggning. Detta på grund av en ändrad översiktsplan över en av ridskolornas placering samt att det är brist på ridplatser i kommunen. Men ridskolorna i kommunen är kritiska till förslaget.

I april förra året fick Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda om det fanns något behov av en ny ridanläggning i kommunen, samt hur en sådan skulle se ut och fungera. Förslaget väcktes till liv då en översiktsplan över området Nöthult berör en av kommunens ridskolors, Uddevalla ridklubbs framtid. Klubben hyr ridanläggningen av kommunen och i framtiden ska marken bli ett industriområde. Detta innebär att Uddevalla ridklubb i framtiden inte kommer kunna bedriva sin verksamhet på samma plats.
– Ärendet kom på remiss hos oss, då området Nöthult kommer att förändras i framtiden. Kommunfullmäktige ansåg då att behovet av en ny ridanläggning behöver utredas. Det handlar också om att marken som Uddevalla ridklubb ligger på idag inte håller måttet för en ridverksamhet i framtiden, säger Anna Reinhardt, avdelningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Uddevalla kommun.

Tanken med den framtida ridanläggningen är att den ska vara lättillgänglig, så att alla människor ska kunna ta sig dit, oavsett om man äger en bil eller inte. Den ska också vara modern och utrustad för det arbetet som en ridskola utför.

Utredningen
Kommunen anlitade en extern konsult, Kultura AB för att utreda behovet av en ny ridanläggning. Konsulten kom fram till att det finns ett stort behov.
– Det behövs en ny anläggning eftersom de ridskolor som finns inte är geografiskt tillgängliga och att anläggningarna är idag tungarbetade och slitna. Det framkom också att en del uddevallabor reser till grannkommuner för att rida, och det är ett problem, säger Anna Reinhardt.

Nu har Kultur- och fritidsnämnden fått tillbaka förslaget från kommunfullmäktige. Då är det dags för nämnden att gå vidare med planeringen.
– Vi ska kolla på var denna anläggning skulle kunna vara belägen, hur själva verksamheten ska fungera, både ekonomiskt men också vem som ska driva den. Vi kollar också på de olika reaktionerna som har kommit in från ridsporten, och väger in detta i planeringen, säger Anna Reinhardt.

Stadshuset i Uddevalla, där Kultur- och fritidsnämnden arbetar. Foto: Felicia Johansson

Ingen brist på platser
I kommunens utredning framkom det också att det finns brist på ridplatser i Uddevalla. Men ingen av ridklubbarna vittnar om någon kö eller brist på platser på deras klubbar. De flesta anser att de skulle kunna utöka platserna om behovet fanns.
– Jag skulle snarare säga att det är brist på människor som vill rida. Vi skulle ha kapacitet att ta in 20 till 30 elever till om behovet hade funnits, säger Annelie Apelman, ordförande på Uddevalla ridklubb.

Även Ljungskile ridklubb har möjligheten att ta in fler elever.
– Vi kan få plats med ytterligare elever och vi har även skickat ett brev till kommunen där vi kommer med förslag om hur man skulle kunna utöka ridplatserna, säger Gunilla Hurtig, verksamhetschef på Ljungskile ridklubb.

Läs mer: Ljungskiles ridklubb en tuff överlevare i tiden

Svalt deltagande
De som berörs mest av kommunens förslag är Uddevalla ridklubb, men de oroar sig inte över sin framtid. Då de har ett hyreskontrakt med Uddevalla kommun fram tills 2024.
– Vi kommer vara kvar på samma område under hyrestiden. Så länge inte kommunen kommer med ett bra förslag på ett nytt område. Men det ska vara likvärdigt med det vi har nu. Vi väljer också själva var vi vill ligga och vi kan välja att söka oss privat om det skulle vara så, säger Annelie Apelman ordförande på Uddevalla ridklubb.

När det kommer till behovet av en ny ridanläggning, så är Annelie Apelman kritisk.
– Jag tror att det är en svår idé att genomföra både praktiskt och ekonomiskt. Det krävs också ett stort engagemang och mycket pengar, säger hon.

Klubben anser också att kommunen överlag har ett svalt engagemang för ridsporten.
– Vi vill se engagemang och att de bryr sig. Nu känns det snarare som att kommunen vill ha bort oss från deras mark. Det verkar inte som kommunen varken bryr sig om Nöthult eller anläggningen, då något underhåll av gården inte görs. Vi känner oss utsatta, säger Annelie Apelman.

Kritisk respons
I kommunen finns det idag fyra ridklubbar och många är negativt inställda till det nya förslaget. Björn Hellgren, medlem i Skansens ridklubb, anser att det finns en mycket väl fungerande ridsport i Uddevalla kommun.
– Jag upplever att det finns stor kapacitet hos de flesta klubbar. Vi skulle kunna öka med ytterligare platser och fler ryttare på vår gård om behovet fanns. Att då bygga en ny anläggning, är att kasta pengarna i sjön, säger Björn Hellgren.

Lars Åhlander, föreningsfunktionär på Uddevalla Ryttarförening ser mer positivt på förslaget och håller med kommunen om att en ridanläggning som är mer tillgänglig behövs.
– Jag tycker att man kan behöva en ny ridanläggning, men man behöver tänka stort och det är viktigt att tänka på att man kan dra nytta av varandras kunskaper, säger Lars Åhlander.

Både Ljungskile ridklubb och Skansens ridklubb är fundersamma över hur ridanläggningen ska fungera i praktiken, de tror att kommunen har svårt att inse vad som egentligen krävs.
– Vi är mitt i verksamheten och verkligheten, det krävs enorma resurser för att bedriva en sådan verksamhet som kommunen föreslår. Men vi tror på ridsporten och vi är medvetna om att den är försummad. Det är intressant att följa utvecklingen, och vi kommer hålla ögon och öron öppna, säger Gunilla Hurtig.

Svårt att bemöta kritiken
Att de flesta ridklubbarna är kritiska till kommunens förslag är svårarbetat för nämnden.
– Jag vet inte riktigt hur jag ska bemöta kritiken. Jag tycker snarare att förslaget skapar en förutsättning för att kunna lyfta ridsporten. Vi anser att det är viktigt att man kombinerar alla intressenter för att kunna skapa både ekonomiska förutsättningar, men också den arbetskraft som behövs. För att denna idé ska kunna funka så behövs alla, säger Anna Reinhardt.

Uddevalla kommuns förhoppning med denna idé är att kunna göra ridsporten mer tillgänglig för alla.
– Jag hoppas att förslaget kan bli verklighet. Då ridskoleverksamheten möjliggör för många att kunna rida utan att äga en egen häst. Ridsporten behöver få lika goda förutsättningar som andra idrotter i kommunen, säger Anna Reinhardt.

Men om det blir en ny ridanläggning eller inte är svårt att säga i dagsläget.
– Det är en lång process för denna typ av utredning och vi är bara i början av processen. Det är många olika parametrar som väger in och det finns även en del privatekonomiska intressen i detta, säger Anna Reinhardt.

 

Felicia Johansson
Felicia.jl17@edu.ljungskile.org

Dela