Från fotbollstadion till skrivandet

”Det som gör mig glad är att se positiv förändring”Lasse Mattila. Foto: Shireen Murad

Han hade en dröm som liten att bli professionell fotbollsspelare. Lasse Mattila fick förverkliga drömmen och spelade i 15 år. Sen började han under resans gång att engagera sig i frågor kring utanförskap och utsatthet.

Idag är Lasse Mattila författare, föreläsare och handledare efter att han har spelat fotboll i många år. Han är utbildad till socionom, och har jobbat som kurator i skolan och i socialtjänsten med utsatta barn i över 20 år.

På årets bokmässan var Lasse Mattila en av de inbjudna författarna. Han var där och presenterade bland annat sina två böcker. Hans första bok heter Att förebygga livslångt utanförskap – en handbok för vuxenvärlden runt utsatta barn och ungdomar. Den andra heter Att bygga bärande relationer – om vuxenvärldens möjligheter i arbetet med utsatta barn och ungdomar.
Författaren Lasse Mattila brukar oftast få reaktioner från människor som gillar och är engagerade i frågor om utanförskap och utsatthet.
– Det som känns bäst för mig när jag får läsarnas respons är att höra att mina böcker gör skillnad i deras vardag, säger han.

Mycket engagerad i utanförskap och utsatthet
För Lasse Mattila är det jätteviktigt att vara engagerad i utanförskap och utsatthets frågor. Han vill att barn och unga som hamnar i utanförskap för att de mår dåligt psykiskt ska få tillräckligt hjälp och stöttning för att må bättre och bli självständiga individer. Lasse Mattila vill se en hållbar positiv förändring i samhället. Därför engagerar han sig mycket i de frågorna. Han också är en del av två olika verksamheter som har ungas psykiska hälsa i fokus. Han verkar i Familjelänken som arbetar för att kvalitetssäkra och utveckla kommuners insatser för utsatta barn och ungdomar inom området för förstärkt jour- och familjevården. Dessutom jobbar han på Registerskydd Sverige där de utbildar myndigheter och individer i hantering av skyddade personuppgifter. Lasse Mattila ägnar mycket tid åt de frågorna utifrån ett mänskligt , men också ett ekonomiskt perspektiv
– Psykisk ohälsa ökar stadigt. En ung människa som hamnar i utanförskap på grund av det kostar samhället mellan 350 000 kr och 1,7 miljoner per år. Så skulle vi förhindra en ung människa att hamna i utanförskap, sparar vi väldigt mycket av samhällskostnader.

Egen insats
Lasse Mattila gör också en egen insats när det kommer till barn och ungas psykiska hälsa. Han skriver böcker, föreläser och är till och med utbildad till handledare. Då jobbar han främst med personal inom skola och socialtjänst och familjehemmen och ger stöd och guidning om hur de kan hantera situationen för barn och unga som upplever ett utanförskap.
Musiken är också ett sätt för honom för att förmedla sitt budskap. Även sitt musikintresset har han engagerat i samma syfte. Syftet att förebygga och förhindra att ungdomar hamnar i någon slags psykisk ohälsa som i sin tur leder till större problem som kriminalitet, missbruk eller lång arbetslöshet. Inspirationen till låtarna får han bland annat i sina vardagliga möten med barn och unga i utsatta livssituationer.
– Jag tycker det är viktiga och angelägna ämnen för samhället – Hur hjälper vi barn och unga och hur hanterar de påfrestningarna som livet ibland innebär på ett sätt som hjälper dem att bli självständiga individer.

Om Lasse Mattila skulle skriva om något annat ämne än utanförskap och utsatthet, skulle det vara om hur man förverkligar sina drömmar.
Om fem år vill han fortsätta i samma spår, och förmodligen med hjärtefrågor som medicinering och diagnostisering av barn och unga.
– Det som gör mig glad är att se positiv förändring. Jag tror också att varje liv har ett syfte, att vara en människa har mening, och någonstans är det upp till oss att söka och förverkliga det.

Tidigare har han spelat fotboll i över 15 år i Finland, Sverige, Norge och Brasilien.
Åren som fotbollsspelare, samt jobbet med barn och unga, har har betytt mycket i Lasses liv. De har inspirerat honom mycket. Inspirationen fick honom ta ett steg vidare och att skriva sina två böcker.
– Min räddning var några av de idrottsledare jag möte under uppväxten. och jag inspireras också av människor som sökt sitt syfte i livet och förverkligat det, avslutar Lasse Mattila.

Shireen Murad

shireen.jl17@edu.ljugskile.org

Dela