Här blir det gångväg i Ljungskile

Till vänster: Satellitbild. Till höger: Planeringsskiss där vägsträcka A blir gångväg.

Frånvaron av en cykelväg vid Ulvesund har länge varit en het fråga som aldrig blivit verklighet, men efter arbetet är klart med vägen kan en tillfällig cykel- och promenadväg bli till. 

Vägen skulle sammanlänka väg 675 med bostadsområdet intill. I dagsläget är väg 675 det enda alternativet för de boende, en väg som är besvärlig att både gå och cykla på.

Planerna innebär att vägen som i dagsläget används som arbetsväg vid arbetet av Ulvesundsvägen efter avslut kommer falla i kommunens regi och då bli tillfällig gång- och cykelväg.
– Det kommer bli en tillfällig cykel- och promenadväg där arbetsvägen nu är, säger Gunilla Magnusson på Samhällsbyggnadsnämnden.

Men den tillfälliga vägen är på grund av sin branthet något besvärlig att cykla på.
– Vi har länge försökt få en cykelväg där länge, men trafikverket vill inte ta den kostnaden, säger hon och forsätter att berätta att de skulle vilja ha en cykelväg bredvid den befintliga vägen, men att det skulle vara en väldigt dyr och komplicerad process.

Oavsett hur långsiktiga planerna för vägen är kommer förmodligen Ljungskileborna, när bygget är klart med Ulvesundsvägen, ha en vägsträcka att gå på utöver den ordinarie Ulvesundsvägen.
–Jag vet inte exakt hur det är nu, men kan tänka mig att det finns lite formaliteter kvar, men trafikverket och kommunen är överens, säger Gunilla Magnusson.

Jakob Romin
jakob.jl17@edu.ljungskile.org

Dela