Program ska minska psykisk ohälsa

Foto: Jakob Romin

Psykisk ohälsa fortsätter att öka hos barn och ungdomar över hela Sverige. Därför har Stockholms län tagit krafttag mot problemet i form av programmet YAM. Nu kan Uddevalla kommun gå samma väg. 

YAM(Youth aware of mental health) är ett program som främjar diskussion och ökar kunskapen om psykisk ohälsa och jobbar för att minska självmordshandlingar bland unga. Målgruppen för programmet är ungdomar i åldern 14-16 år. Just nu genomförs programmet i Stockholm län och har visat vara sig effektivt.

Elving Andersson (C) lade tillsammans med Anna-Malin Björk Joelsson (C) förra året fram en motion som innebär att även anamma YAM i Uddevallas skolor med start vid årsskiftet. Motionen har legat på Barn- och utbildningsnämndens bord vid två tillfällen och vid det senare bifölls motionen. Samma sak gällde för kommunstyrelsen, som vid det senaste mötet biföll motionen och föreslår att kommunfullmäktige gör samma sak vid nästa möte. Om motionen klubbas igenom är det i nuläget fortfarande oklart hur det kommer se ut i praktiken.
–Jag kommer ta upp det i nästa sammanträde och försöka få klarhet från kommunfullmäktige, säger Elving Andersson (C).

Men att motionen kommer bli till verklighet verkar troligt.
– Formellt sett så blir det beslutat på kommunfullmäktige nästa vecka, men jag tror inte att dem kommer ändra på kommunstyrelsens beslut, jag ser ingen anledning till att dem skulle ändra, säger Cecilia Sandberg (S), ordförande för barn och utbildningsnämnden.

 

Jakob Romin
jakob.jl17@edu.ljungskile.org

Dela