Valvecka inleddes med panelsamtal

Fullsatt sal inför panelsamtal på Ljungskile Folkhögskola. Foto: Shireen Murad

Med bara fem dagar kvar till val så passade Ljungskile folkhögskola på att hålla ett panelsamtal under gårdagen. Alla åtta partier var närvarande under samtalet, med politiker både från riksdagen, Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun.

Debatten innefattade klimat, bostäder, integration, jobb och utbildning. Öppningsfrågan löd: Vilken är den viktigaste frågan för dig och ditt parti och varför? Politikerna fick turas om att svara och många var eniga om att integration, jobb och trygghet i samhället är de viktigaste frågorna. Men Emma Nohrén från Miljöpartiet pratade om att det bygger på tre solidariteter, som är djur, natur och människor. Samt att den kommande generationen är otroligt viktig för framtiden, men miljön och klimathotet det är nu. 

Startskottet för samtalet var klimat och miljö, och där ställde moderatorerna Alfred Jansson och Roshan Pilth frågan: Vad partierna konkret gör för att bidra till en hållbar klimatpolitik? Centerpartiets Kristina Jonäng talade om att, de sitter ner med industrin och pratar om hur man till exempel ska minska användningen av plast.

Sedan gick samtalet raskt vidare till jobb och utbildning. Då diskuterades låg arbetslöshet och bristyrken. Jonas Sandwall från Kristdemokraterna pratade om att det är viktigt att ta hand om folkhögskolorna, och att det ska vara tryggare att jobba med frilans. De andra partierna var överens om att skolan behöver ett lyft, samt att bristyrkena behöver göras mer attraktiva med till exempel höjda löner och lättare intagningar.

 Moderatorerna fångade också  upp en rad olika publikfrågor, en som uppskattades hos politikerna var: Varför Sverige öppnade gränserna för så många flyktingar 2015 när samhället inte kunde hantera det? Vänsterpartiets David Höglund Velasquez menade på att, Sverige har goda förutsättningar för att hjälpa många människor och det var därför samhället antog så många. Sverige som land ska göra det största möjliga, och landet har ett delat ansvar tillsammans med EU. Medan Martin Petersson från Sverigedemokraterna pratade om att asylrätten som Sverige har är till för skydd när det är oroligt i flyktingarnas hemland. När det sedan har lugnat ner sig i de drabbade länderna ska flyktingarna kunna återvända, eftersom Sverige enligt (SD) ska ha en reglerad invandring.

Under eftermiddagen diskuterades det också om hur bostadskrisen i samhället ska lösas. Moderaternas Lars-Arne Staxäng menade på att det behöver införas regelförenklingar, och att bygglagarna behöver förändras. En förutsättning är också att det byggs billigare bostäder. De andra partierna talade om att det måste byggas mer med en balans mellan kvalité och kostnad.

Integration och segration talades det också om. De flesta partierna var överens om att det måste vara lättare för nysvenskar att komma in på arbetsmarknaden. Carl-Johan Sernestrand från Liberalerna talade om att den fria viljan ska råda när man som nyanländ ska välja bostadsområde. Det är naturligt att man flyttar till samma områden som andra människor med samma kultur, för igenkänning. Men man ska självklart ta hand om de som kommer hit, och snabbt få in dem i samhället. Socialdemokraternas Karin Engdahl talade om att det ska satsas på arbetsmarknadsutbildningar. Alla kommuner måste hjälpa till att ta emot nyanlända, och alla skolor i Sverige ska vara bra skolor enligt (S).

Avslutningsvis fick politikerna välja sin ”drömregering” och berätta varför man just ska rösta på dem. Kort efter fylldes salen av applåder.

Felicia Johansson
Felicia.jl17@edu.ljungskile.org

Dela