Radio: Klart med fadderverksamhet för ensamkommande flyktingbarn

PROJEKTLEDARE. Det är kul att ge sig in i ett projekt som hittills enbart genererat positiva reaktioner, säger Emma Sandwall. Foto: Privat

PROJEKTLEDARE. Det är kul att ge sig in i ett projekt som hittills enbart genererat positiva reaktioner, säger Emma Sandwall. Foto: Privat

 

      Det betyder mycket att få ett sammanhang - Emma Sandwall

Uddevalla kommun har i veckan startat upp en fadderverksamhet för ensamkommande flyktingbarn tillsammans med Göteborgs räddningsmission.
– Vi har fått uteslutande positiv respons, säger Emma Sandwall, projektledare på Göteborgs räddningsmission.

Liksom många andra kommuner i landet har Uddevalla tagit emot många ensamkommande flyktingbarn de senaste åren. Majoriteten av barnen är pojkar i åldern 14 till 18 år och bor i gemensamma boenden runt om i kommunen. Svårigheten är att de på boendena inte får någon naturlig kontakt med svenskar. Ett problem fadderverksamheten syftar till att stävja.

– Tanken är att de ska kunna skapa privata relationer med svenskar ute i samhället istället för att enbart ha kontakt med myndigheter och boendepersonal, säger Emma Sandwall.
– Generellt sett har det funnits en längtan efter att få komma ut till ”vanliga” familjer och få prata svenska. Det är viktigt att de blir sedda på individnivå, vilket ibland kan vara svårt att fånga upp på boendena.

För att finansiera projeket har Uddevalla kommun sökt bidrag från Länsstyrelsen inom ramen för paragraf 37. En förordning som ger möjligheter för kommuner och kommunalförbund att få ersättning för insatser till nyanlända. Således innebär verksamheten ingen extra kostnad för kommunen.

– Vi är projektägare, vilket innebär att vi bland annat ansvarar för den ekonomiska biten, säger Stefan Barksten Sävland, projektledare på sektionen för ensamkommande flyktingbarn på Uddevalla kommun.
– Vårt uppdrag är att ge Emma så bra förutsättningar som möjligt för att driva projektet.

Vad innebär det mer konkret att ge henne bra förutsättningar?

– Att vi tar ansvar för kontakten med Länsstyrelsen, uppföljning och redovisning kring arbetet. Sen är det ju våra boenden projektet jobbar gentemot och där ligger det på oss att säkerställa att vi väljer rätt boenden och att samverkan fungerar, säger Stefan Barksten Sävland.

Göteborgs räddningsmission har bedrivit fadderverksamhet i Göteborg sedan januari. Emma Sandwall beskriver projeket som lyckat. Hon berättar att de har ungefär hundra faddrar som finns till för barnen.
– Det har varit väldigt uppskattat från alla parter, säger hon. Fadderverksamheten har skapat en förståelse som är positiv, främst kanske från faddrarna själva som får se vilka de här barnen är och inse vikten av att skapa goda relationer mellan svenskar och flyktingar.

Att vara fadder är helt frivilligt och inget som ger ekonomisk ersättning. Det är inte heller något tvång att som ensamkommande ha en fadder.
– Vi har minimumkrav på kontakt minst en gång i månaden. Relationen sköter de annars helt på egen hand. Vissa träffas tre gånger i månaden, vissa varje vecka. Det är inget vi lägger oss i, säger Emma Sandwall.

För att uppmuntra privatpersoner att engagera sig anordnas ett informationsmöte den 7 november på Bohusläns museum.

– Alla som är intresserade av att hjälpa till med projektet eller på annat sätt stötta integrationsarbetet med nyanlända är hjärtligt välkomna, avslutar Stefan Barksten Sävland.

 

Jonathan Larsson
jonathan.jl15@edu.ljungskile.org

Dela