Den psykiska ohälsan hos unga ökar

Det är svårt att säga varför men den psykiska ohälsan ökar bland unga. Personen på fotot har inget att göra med artikeln. Foto: Alex Bergstam

Det är svårt att säga varför men den psykiska ohälsan ökar bland unga. Personen på fotot har inget att göra med artikeln. Foto: Alex Bergstam

I dagsläget behöver NU-sjukvården dubbelt så många läkare inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Bup. Ungdomars psyka ohälsa ökar och trycket på både Bris och Bup har ökat de senaste åren.

Orsakerna till läkarbristen inom barn- och ungdomspsykiatrin inom NU-sjukvården är flera, säger Lars Ahgnell som verksamhetschef på Bup vid NU-sjukvården. För att hantera situationen struktureras väntertiderna upp med hjälp av tidskoordinatorer och hyrläkare tas in.

– Det råder i grunden brist på specialistläkare i hela landet. Många läkare väljer att bli hyrläkare och det är svårt att rekrytera över lag. Närheten till Norge där många väljer att arbeta är också bidragande, säger han.

Men det är inte bara brist på läkare och specialister som har lett till den anstränga situationen. Trycket på Bup har ökat markant de senaste åren.

– Andelen barn som remitteras till oss har fördubblats sedan 2010. Det är en extrem ökning, säger Ahgnell.

Anna Holmqvist, pressekreterare BRIS. Foto: Pressbild

Anna Holmqvist, pressekreterare BRIS. Foto: Pressbild

Bris instämmer i det ökade behovet av stöd hos unga

Forskning visar på att den psykiaska ohälsan hos unga har ökat de senaste åren. Något som även Bris, Barnens rätt i samhället kan se.

– Bilden är att det ökar, men det är svårt att säga generellt vad det beror på. Vi kan inte peka på enskilda orsaker, säger Anna Holmqvist, pressekreterare på Bup.

Förra året var psykisk ohälsa det vanligaste samtalsämnet till Bris. 22 procent av samtalen 2015 handlade om detta. Under sommarlovsmånaderna denna sommar hade Bris upp emot 15 000 kontakter om ämnen som tillfällig depression, nedstämdhet, oro till barn som ville avsluta sina liv.

– Det är svårt att säga vad den ökade psykiska ohälsan beror på, men det har varit det viktigaste ämnet i vår stödverksamhet under många år. Det är tufft att växa upp i dag, säger Anna Holmqvist.

Lars Ahgnell, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin, NU-sjukvården. Foto: Pressbild

Lars Ahgnell, verksamhetschef, Bup, NU-sjukvården. Foto: Pressbild

Akut sjuka är prioriterade och får hjälp

Lars Ahgnell är frågande till hur det står till med folkhälsan, men ser att det är en större fråga om man ska analysera varför den psykiska ohälsan har ökat. Blir man akut sjuk finns det ändå hjälp att få.

– Då ringer man eller kommer till oss. Vi har resurser och klarar av akuta fall. Ingen blir hemskickad.

Alex Bergstam
alexandra.jl15@edu.ljungskile.org

Dela