Gamla vårdcentralen ersätts med hyreshus

Pernilla Muggerud från Ljungskile önskar tennisbanor istället för hyreshus. Foto: Alex Bergstam

Pernilla Muggerud från Ljungskile önskar hellre tennisbanor än hyreshus på tomten. Foto: Alex Bergstam

Det är nu ett år sedan vårdcentralen flyttade från Ljungskile. Kvar på platsen står tomma och övergivna lokaler.

– I dagsläget är tomten inte såld men Uddevallahem har avtal om att få köpa den så småningom. De står ”först i kön”, då alla förberedelser och formaliabitar är klara, säger Lars-Göran Johansson, fastighetschef Uddevalla kommun.

Som det ser ut nu kommer kommunen inte göra något med fastigheten innan Uddevallahem tar över. Från början var det meningen att lokalerna skulle nyttjas på något sätt.

– Vi hade en idé att använda lokalerna som ekb-boende i höstas. Då var behovet stort vad gällde boende för ensamkommande flyktingbarn. Men tillströmningen har minskat och behovet finns inte längre, säger Johansson.

Uddevallahem blir nya ägare

På sikt är visionen från Uddevallahem att bygga ett trevåningshus på tomten. Detta är Uddevallahems ambition, men allt ännu är i sin linda och mycket arbete återstår.

– Vi har i nuläget fått ett markanvisningsavtal. Det innebär att vi har en option att förhandla med kommunen. Men det finns ingen tidsplan för projektet, säger Magnus Nordberg, kommunikationsansvarig på Uddevallahem.

– Vi har heller inte projekterat något ännu och så får vi också se om det finns ett intresse och en marknad, säger Magnus Nordberg.

Detaljplan kommer läggas fram i kommunen i höst. Det är alltså långt kvar innan alla formalia är klar och något kommer stå färdigt på platsen.
Den gamla byggnaden kommer stå kvar tills vidare.

Alex Bergstam
alexandra.lj15@edu.ljungskile.org

Dela