Jakob Romin

Öppet hus på Ljungskile folkhögskola

Torsdag den 14 mars anordnar Ljungskile folkhögskola öppet hus. 

Mellan klockan 14 och 19 kommer besökarna kunna träffa studerande och lärare från folkhögskolan för att ställa frågor om utbildningarna. Förutom möjlighet till svar på frågor kommer Journalistlinjen, lärarassistentutbildningen och allmän kurs duka fram kaffe och fika till besökarna i biblioteket samtidigt som musiklinjen tar ton.

Statsbidrag ska minska segregationen i Uddevalla

Foto: Uddevalla Kommun

Uddevalla Kommun fick tidigare i år besked om att de kan få en påökning till 29 miljoner nästa år till sitt arbete mot segregation. Men nu kan den komplicerade regeringsbildningen försvåra processen och istället får kommunen nöja svig med 9 miljoner, som föregående år.

I somras presenterade regeringen ett arbete för att minska segregationen. Drygt 2,2 miljarder beräknas avsättas varje år till 32 av Sveriges kommuner som har socioekonomiskt utsatta områden. Bland dem finns Uddevalla som inför nästa år beräknas få 29 miljoner för att arbeta mot segregation, året därefter väntas kommunen få 48 miljoner kronor.

I år har kommunen fått statsbidrag på nio miljoner för att arbeta mot minskad segregation. Något som länge varit på agendan i kommunen, då de redan 2007 började övervaka utanförskapet som ett mått på integration. Enligt Anette Nyman, utvecklare på kommunen är det första gången man kan söka detta bidrag nu, vilket Uddevalla också gjort. I regionen finns tre kommuner med utanförskapsområden, förutom Uddevalla är det Borås, och Trollhättan. Det sistnämnda har samma ekonomiska satsning som Uddevalla, alltså 29 miljoner kronor för nästkommande år. Borås får en något större budget på 37 miljoner följt av 61 miljoner för 2020.

Kommunen har numera kontaktpersoner på tillväxtverket, som det heter fram till årsskiftet, som enligt Annette Nyman självklart vill att de ska lyckas med sin integration.
– Vi vill bland annat minska utflyttningen från såna områden, bidra till trygghet, ha jobbskapande verksamhet liksom kulturverksamhet och även utöka stödet till föräldrarna, säger hon och tillägger att de måste ha stöd uppifrån.

Bland annat så är problemen i områdena stort utanförskap, många långtidsarbetslösa och lågt valdeltagande, förklarar Anette Nyman. Och även om Uddevalla Kommuns formkurva för integration går uppåt så krävs det mer arbete.
– Även om segregationen har minskat totalt i kommunen finns det ännu mycket kvar att göra, säger Anette Nyman. Hon fick uppdraget samordnare för ”projektet” som innebär stora satsningar på integration.
 Jag fick uppdraget att samordna det här av kommunledningen, och har gått till samtliga nämnder och förvaltningar och frågat vilka tankar och idéer de har för integrationen, säger hon och berättar vidare att bland nämnderna finns även samhällsbyggnadsnämnden, som vill anordna en arkitekturtävling i utanförskapsområdena för att öka intresset för områdena.

Uddevalla kommun har sedan tidigare jobbat mycket med integration, men med 20 miljoner extra i budget inför nästa år skulle mer kunna göras och oavsett vilka som blir regerande verkar det som att planerna ändå ska gå i lås och pengarna fördelas. Men Anette Nyman påpekar att det är för tidigt att säga något.
– Vi vet ju inte vad som händer, det finns ju inte en regering ännu, säger hon och tillägger att de minst kommer få nio miljoner nästa år. Men att förhoppningen är 29 miljoner.

Den numera avsatta regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet lade budgeten för 2018 där pengarna var fördelade på ett sådant sätt att Uddevalla skulle få 29 miljoner, men det är upp till varje ny regering att budgetera inför nästkommande år, alltså är det i nuläget inga garanterade pengar för Uddevalla Kommun eftersom det komplicerade regeringsläget i nuläget gör det oklart vilka som kommer regera nästkommande år.
– Beslutet togs av den då sittande S+Mp regeringen, så det är upp nästa regering att budgetera inför 2019, säger Sami Mashial, pressekreterare hos Ibrahim Baylan.

Tillväxtverket ska ta beslut i dagarna för de första projekten som kommer gälla under tre års tid, förutsatt att regeringens budget är på plats. Det är alltså upp till regering att besluta om Uddevalla får sina 29 miljoner till integration. 

Jakob Romin
jakob.jl17@edu.ljungskile.org

Verksamheter i Uddevalla blir avgiftsfria

Foto: Felicia Johansson

Under året har det pågått stora ombyggnationer på bland annat Kungsgatan i centrala Uddevalla. Nu får vissa lokaler husera gratis på grund av den tappade försäljningen. 

Det är samhällsbyggnadsnämndens förslag som ligger till grund för beslutet. Enligt dem har många verksamheter på främst Kungsgatan påverkats negativt i buller, försvårad framkomlighet och minskad möjlighet för nyttjande av det kommunala gatunumret.

I förslaget som klubbades igenom framgår det att samhällsbyggnadsnämnden själva får har rätt att besluta om nedsättning av avgifter vid störningarna fram till 2020. Argumentet är att nämnden kan ge mer effektiv handläggning och ett större fokus, samtidigt som Kommunfullmäktige avlastas. Men under resterande del av 2018 ligger beslutet fortfarande hos Kommunstyrelsen, som enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag bestämt att vissa marköverlåtelser kommer bli avgiftsfria.
– Istället för att tas upp i kommunfullmäktige varje gång så kan vi ta beslut i nämnden istället, eftersom det då kan ske snabbare, säger Gunilla Magnusson, Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Det är vissa lokaler på Kungsgatan, Torggatan och Trädgårdsgatan som drabbas av ombyggnationer och därför får antingen minskad avgift eller ingen avgift alls. Bland de som helt blir avgiftsfria resterande del av året finns uteserveringar och trottoarpratare på vissa delar av gatorna.
– Det är en slags kompensation, vi vet att många företagare har haft det tufft med ombyggnationerna, säger Gunilla Magnusson.

Jakob Romin
jakob.jl17@edu.ljungskile.org

Kommunala Fritidshem nominerade till jämställdhetspris

Svenska jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som arbetar för ett mer jämställt samhälle. Nu är Uddevallas kommunala fritidshem nominerade till nästa års pris.

Totalt är 54 bidrag nominerade,  bland annat uppmärksammade #metoo och Statement festival.
– Vi är glada över att intresset för Svenska Jämställdhetspriset har varit så stort och att många olika typer av organisationer och verksamheter har nominerats. Det visar att många goda insatser för ökad jämställdhet görs och att det finns ett stort och brett engagemang i Sverige, säger Clara Berglund, projektledare för Forum Jämställdhet.

Bland de nominerade finns alltså Uddevallas kommunala fritidshem. Där är även Ljungskileskolans fritidshem är inkluderat som det senaste året gjort satsningar på jämställdhet.
– Vi har haft många föreläsningar och utbildningar för pedagogerna, säger Paula Sandahl, rektor på Ljungskileskolan och tillägger att hon är väldigt glad över nomineringen.

Satsningarna som Uddevalla kommun har gjort innebär bland annat gemensamma forum och föreläsningar inom ämnet.
– Vi har haft många så kallade nätverksträffar, där vi lärt oss att bland annat jobba våldspreventivt och att bryta traditionella könsroller, säger Emelie Pedersen, Fritidslärare på Ljungskileskolan.
Bland annat så har föreläsningarna personalen medverkat på handlat om jämställdhet, machokultur och genus.

Men det är en lång väg att gå innan vinnaren av 2019 års jämställdhetspris presenteras.
–De 54 nominerade är de vi har fått in nu, sedan kommer vi gå vidare till steg två där en jury kommer välja ut de tio bästa kandidaterna, säger Clara Berglund och fortsätter att berätta att innan vinnaren presenteras kommer det finnas fem stycken finalister.

Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset presenteras på Forum Jämställdhet den 30-31 januari 2019 i Luleå.

Jakob Romin
jakob.jl17@edu.ljungskile.org

Här blir det gångväg i Ljungskile

Till vänster: Satellitbild. Till höger: Planeringsskiss där vägsträcka A blir gångväg.

Frånvaron av en cykelväg vid Ulvesund har länge varit en het fråga som aldrig blivit verklighet, men efter arbetet är klart med vägen kan en tillfällig cykel- och promenadväg bli till. 

Vägen skulle sammanlänka väg 675 med bostadsområdet intill. I dagsläget är väg 675 det enda alternativet för de boende, en väg som är besvärlig att både gå och cykla på.

Planerna innebär att vägen som i dagsläget används som arbetsväg vid arbetet av Ulvesundsvägen efter avslut kommer falla i kommunens regi och då bli tillfällig gång- och cykelväg.
– Det kommer bli en tillfällig cykel- och promenadväg där arbetsvägen nu är, säger Gunilla Magnusson på Samhällsbyggnadsnämnden.

Men den tillfälliga vägen är på grund av sin branthet något besvärlig att cykla på.
– Vi har länge försökt få en cykelväg där länge, men trafikverket vill inte ta den kostnaden, säger hon och forsätter att berätta att de skulle vilja ha en cykelväg bredvid den befintliga vägen, men att det skulle vara en väldigt dyr och komplicerad process.

Oavsett hur långsiktiga planerna för vägen är kommer förmodligen Ljungskileborna, när bygget är klart med Ulvesundsvägen, ha en vägsträcka att gå på utöver den ordinarie Ulvesundsvägen.
–Jag vet inte exakt hur det är nu, men kan tänka mig att det finns lite formaliteter kvar, men trafikverket och kommunen är överens, säger Gunilla Magnusson.

Jakob Romin
jakob.jl17@edu.ljungskile.org

Kristina Jonäng (C) om talmansrundan

Kristina Jonäng och Camilla Olsson (C) Foto: Samuel Stålros

Den andra talmansrundan har pågått under dagen och talmannen Andreas Norlén har fortsatt sitt arbete mot en regeringsbildning. 

Efter talmansrundorna med samtliga partiledare pratade partiledarna med media. Det mest anmärkningsvärda var Annie Lööf som menade att hennes andrahandsalternativ inte behöver innefatta samtliga allianspartier och socialdemokraterna.
–Jag kan förstå att det är ett väldigt tufft parlamentariskt läge och att alla partiledare prövar olika alternativ, Säger Kristina Jonäng (C).

Vidare förtydligade Annie Lööf att det inte handlar om en konstellation där Socialdemokraterna har all makt, det kan till exempel handla om ett samarbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna.
–Jag tror inte man har släppt alliansen helt, men att man måste arbeta brett, säger Kristina Jonäng.

Uppdatering:

Efter samtliga möten med partiledarna hade talmannen en pressträff där han berättade att Ulf Kristersson får i uppgift att sondera ett regeringsalternativ. Han blir alltså förmodligen den första som kommer gå till statsministeromröstning. Dock är vägen dit lång och svår för Kristersson.

Jakob Romin
jakob.jl17@edu.ljungskile.org

Seger för Landslaget i Ljungskile

Bohusläns fotbollsförbund arrangerar under helgen och början av nästa vecka EM-kval för P02-landslaget.  

Det blev en betryggande start i Em-kvalet för Sverige. På Skarsjövallen kunde P02-landslaget vinna över Montenegro med 2-0 tack vare mål av Sebastian Nanasi redan efter en minut och 20 sekunder. Dennis Collander fastställde sedan resultatet. Den bohuslänske talangen David Edvardsson blev dock utan speltid.

Om samma succé sker även nästa gång i Ljungskile återstår att se när Sverige möter Nederländerna på Onsdag. Men Dessförinnan väntar Liechtenstein på Rimnersvallen.

Samtliga matcher i Em-kvalet:

27 september, 18.00, Rimnersvallen
Nederländerna – Liechtenstein

27 sepember, 18.00, Skarsjövallen
Montenegro – Sverige

30 september, 15.00, Skarsjövallen
Nederländerna – Montenegro

30 september, 15.00, Rimnersvallen
Sverige – Liechtenstein

3 oktober, 18.00, Skarsjövallen
Sverige – Nederländerna

3 oktober, 18.00, Rimnersvallen
Liechtenstein – Montenegro

Jakob Romin
Jakob.jl17@edu.ljungskile.org

Kommunen kan tvingas skrota båtar

Det är inte båtarna på bilden som har bogserats bort av kommunen, de fyra återstående båtarna är i kommunens förråd. Foto: Jakob Romin

Uddevalla Kommun forslade tidigare i år bort ett antal båtar från Kungsparkens badplats på Lyckorna, nu kan båtarna tvingas skrotas. 

Totalt har kommunen forslat bort fyra mindre båtar och en Kajak. Kajaken har blivit hämtad men ägarna till de övriga fyra båtarna efterlyses fortfarande.
– Om ingen hämtar båtarna så hamnar dem i kommunens ägo, säger Malin Bengtsson, enhetschef Uddevalla Kommun.
Båtarna lämnas ut mot en avgift, som kommer att täcka kommunens fraktkostnader för tidigare bortforsling från badplatsen.

Båtägarna måste kunna bevisa att det är deras båt genom exempelvis utdrag ur båtägarregister eller försäkringsbrev.
– Så länge kommunen har ägt marken har det varit otillåtet att ställa sina båtar där, alltså drygt 45 år, säger Malin Bengtsson.

Den 12 Oktober är sista dagen att hämta ut sin båt, och om båtarna inte hämtas ut kommer de skrotas.
– Vi får inte sälja eller göra något med båtarna, utan de måste skrotas, säger Malin Bengtsson.

 

Jakob Romin
jakob.jl17@edu.ljungskile.org

Stor ovisshet kring regeringsfrågan

Det är jämnt mellan blocken in i det sista. Sverigedemokraterna kommer enligt flera opinionsundersökningar få mellan 15 och 20 procent.  Men i dagsläget har inga av partierna uttryckt vilja att samarbeta med dem. Kommer det gå att bilda en stabil regering?

Johan Sperr:
– Ja förr eller senare, så stabilt som det behövs oavsett vad det blir.

Eva-Lotta Hultén:
– Det var en svår fråga. det går ju men frågan är hur kompromissvilliga ett antal partier är.

Emelia Seipel:
– Jag är inte jätteinsatt så jag vågar inte svara på det men det hoppas jag.

Anki Ramnelid:
D
et är riktigt riktigt ovisst. en stabil regering tror jag inte men jag hoppas att man skall hitta  den lösning så man kan sammarbeta.

Gerd Johnsson:
– Det kan gå hur som helst. jag har tänkt att de är de små som får hjälpa att putta på de stora.

 

 

Martin von Sivers Mengwall
Martin.jl17@edu.ljungskile.org

Så röstade Ljungskile förra valet

Valet 2018.

Det är valdag i Sverige och det verkar bli en rysare. Enligt olika undersökningar är det endast några få procent som skiljer blocken åt. 

Uddevalla kommun har liksom riksdagen haft rödgrönt styre den senaste mandatperioden. Men i år verkar resultatet vara jämnare än någonsin. Enligt den senaste Sifo-mätningen är det 1,4 procent som skiljer blocken åt. Men om det blir ett maktskifte i kommunen eller inte blir avgjort under dagen.

Så här röstade Ljungskile i valet 2014:

Ljungskile-Hälle-Skafteröd

Ljungskile-Berg-Simmersröd

Lyckorna-Grinneröd

Resteröd-Forshälla öst


Källa: valmyndigheten

Jakob Romin
jakob.jl17@edu.ljungskile.org