Shireen Murad

Från fotbollstadion till skrivandet

”Det som gör mig glad är att se positiv förändring”Lasse Mattila. Foto: Shireen Murad

Han hade en dröm som liten att bli professionell fotbollsspelare. Lasse Mattila fick förverkliga drömmen och spelade i 15 år. Sen började han under resans gång att engagera sig i frågor kring utanförskap och utsatthet.

Idag är Lasse Mattila författare, föreläsare och handledare efter att han har spelat fotboll i många år. Han är utbildad till socionom, och har jobbat som kurator i skolan och i socialtjänsten med utsatta barn i över 20 år.

På årets bokmässan var Lasse Mattila en av de inbjudna författarna. Han var där och presenterade bland annat sina två böcker. Hans första bok heter Att förebygga livslångt utanförskap – en handbok för vuxenvärlden runt utsatta barn och ungdomar. Den andra heter Att bygga bärande relationer – om vuxenvärldens möjligheter i arbetet med utsatta barn och ungdomar.
Författaren Lasse Mattila brukar oftast få reaktioner från människor som gillar och är engagerade i frågor om utanförskap och utsatthet.
– Det som känns bäst för mig när jag får läsarnas respons är att höra att mina böcker gör skillnad i deras vardag, säger han.

Mycket engagerad i utanförskap och utsatthet
För Lasse Mattila är det jätteviktigt att vara engagerad i utanförskap och utsatthets frågor. Han vill att barn och unga som hamnar i utanförskap för att de mår dåligt psykiskt ska få tillräckligt hjälp och stöttning för att må bättre och bli självständiga individer. Lasse Mattila vill se en hållbar positiv förändring i samhället. Därför engagerar han sig mycket i de frågorna. Han också är en del av två olika verksamheter som har ungas psykiska hälsa i fokus. Han verkar i Familjelänken som arbetar för att kvalitetssäkra och utveckla kommuners insatser för utsatta barn och ungdomar inom området för förstärkt jour- och familjevården. Dessutom jobbar han på Registerskydd Sverige där de utbildar myndigheter och individer i hantering av skyddade personuppgifter. Lasse Mattila ägnar mycket tid åt de frågorna utifrån ett mänskligt , men också ett ekonomiskt perspektiv
– Psykisk ohälsa ökar stadigt. En ung människa som hamnar i utanförskap på grund av det kostar samhället mellan 350 000 kr och 1,7 miljoner per år. Så skulle vi förhindra en ung människa att hamna i utanförskap, sparar vi väldigt mycket av samhällskostnader.

Egen insats
Lasse Mattila gör också en egen insats när det kommer till barn och ungas psykiska hälsa. Han skriver böcker, föreläser och är till och med utbildad till handledare. Då jobbar han främst med personal inom skola och socialtjänst och familjehemmen och ger stöd och guidning om hur de kan hantera situationen för barn och unga som upplever ett utanförskap.
Musiken är också ett sätt för honom för att förmedla sitt budskap. Även sitt musikintresset har han engagerat i samma syfte. Syftet att förebygga och förhindra att ungdomar hamnar i någon slags psykisk ohälsa som i sin tur leder till större problem som kriminalitet, missbruk eller lång arbetslöshet. Inspirationen till låtarna får han bland annat i sina vardagliga möten med barn och unga i utsatta livssituationer.
– Jag tycker det är viktiga och angelägna ämnen för samhället – Hur hjälper vi barn och unga och hur hanterar de påfrestningarna som livet ibland innebär på ett sätt som hjälper dem att bli självständiga individer.

Om Lasse Mattila skulle skriva om något annat ämne än utanförskap och utsatthet, skulle det vara om hur man förverkligar sina drömmar.
Om fem år vill han fortsätta i samma spår, och förmodligen med hjärtefrågor som medicinering och diagnostisering av barn och unga.
– Det som gör mig glad är att se positiv förändring. Jag tror också att varje liv har ett syfte, att vara en människa har mening, och någonstans är det upp till oss att söka och förverkliga det.

Tidigare har han spelat fotboll i över 15 år i Finland, Sverige, Norge och Brasilien.
Åren som fotbollsspelare, samt jobbet med barn och unga, har har betytt mycket i Lasses liv. De har inspirerat honom mycket. Inspirationen fick honom ta ett steg vidare och att skriva sina två böcker.
– Min räddning var några av de idrottsledare jag möte under uppväxten. och jag inspireras också av människor som sökt sitt syfte i livet och förverkligat det, avslutar Lasse Mattila.

Shireen Murad

shireen.jl17@edu.ljugskile.org

Sprudla lämnar det röda gamla magasinet

Sprudlas flyttning pågår. Invigningen på Lördag. Foto: Shireen Murad

På lördag inviger livsstilsbutiken Sprudla sin nya lokal i Ljungskile. Flytten går från det röda gamla magasit till en större och mer central lokal.
– Jag har alltid varit förtjust i denna lokal, säger ägaren Linda Klang.

Sprudla är en livsstilsbutik som säljer inredning, kläder, och mycket annat. Nu lämnar ägaren  Linda Klang sin gamla lokal på Vällebergsvägen i centrala Ljungskile och flyttar till en ny lokal som ligger precis bredvid Ljungskile biblioteket. Men det är inte den första flytt som affären gör, utan den flyttade för ungefär fem och ett halvt år sedan från den lokalen som ligger mittemot Coop, där den hade legat i drygt sex och ett halvt år.

– Vi ser väldigt mycket fram emot denna flytt. Den ny lokalen är betydligt större, med fem skyltfönster, säger Lina Klang som äger butiken sedan 2006.

Flyttprocessen pågår fortfarande och väntas bli klar innan lördagen, då det är dags för invigning. Flytten innebär inte någon förändring av Sprudlas utbud av varor, enligt Linda Klang. Det kommer att vara sig likt även i den nya lokalen

– Vår förväntning är att det kommer att bli jättebra för oss i den nya lokalen. Det innebär ny energi och en ny kick för oss, avslutar hon.

 

Shireen Murad

shireen.jl17@edu.ljungskile.org

Ett gemensamt ansvar för bättre psykiskt hälsa

Psykologerna Siri Helle och Philip Hwang diskuterar pressen på dagens unga under bokmässan 2018.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat de senaste åren det visar många undersökningar. På bokmässan 2018 arrangeras psykologi scenen, som handlar om pressen på dagens unga.  

På bokmässan 2018 i Göteborg som startades igår, var det många gäster som diskuterade olika psykologiska frågor. Psykologerna Siri Helle som skrev romanen bränn alla broar, och Philip Hwang som skrev boken ungdomar och unga vuxna pratade om varför unga mår psykiskt dåligt, och om statistiken stämmer eller inte.

En Rapport från socialstyrelsen visar att den psykiska ohälsan bland barn har ökat med 100 procent på tio år och bland unga vuxna med 70 procent under perioden 2006- 2016. Men Siri Helle har en annan åsikt om de rapporterna.

– Vi har alltid pratat om den stigande psykiska ohälsan, men faktumen är att den har ökat mest på 80 och 90-talet. Det är bara att man kan prata mer öppet, och att medierna fokuserar mer på det.

Båda gästerna hade samma åsikt om att pressen är en del av vår vardag. Samt att det är mycket som förväntas från dagens unga att de ska må bra och ha det bra på olika sätt. Allt är en press i sig som kan få många att må dåligt. Men om inte den drabbade personen tar initiativet att söka hjälp, och inte omgivningen heller tar sitt ansvar då är det lätt att drabbas av ångest och depression.

– Omgivningen har ett stort ansvar, vi ska inte nöja oss med att bara fråga hur mår du och sedan lägga locket på, säger Philip Hwang.

“ vi tänker bara kropp “

De gemensamma tipsen för bättre psykisk hälsa som Siri Helle och Philip Hwang gav under samtalet handlade väldigt mycket om att prata och lyssna. Samt öka kunskapen i skolorna och utbilda fler psykologer. De pekade också på att ibland mår man dåligt men vet inte att det kanske är depression eller ångest. Med andra ord är det ibland svårt att prata om det för man saknar kunskap eller inte ser olika nyanser i det. Då blir det oftast att antingen man är sjuk eller frisk.

– En tredjedel av de som vänder sig till vårdcentralen tror att de är fysisk sjuka, när det är egentligen är en psykisk orsak bakom, men vi tänker bara kropp, säger Siri Helle.

Hjärnforskaren Sissela Nutley säger i en intervju till SvD att sociala medier tros vara en bakomliggande faktor bakom den press som dagens unga upplever.  Hon förklarar att sociala medier kan vara den stora boven i dramat.

– Det kanske spelar en liten roll, men  det är många saker som dagens unga försöker att hinna med, att avsluta sin utbildning, skaffa sig fast jobb och kanske barn och familj, avslutar Philip Hwang.

Shireen Murad

shireen.jl17@edu.ljungskile.org