Johan Lindahl

Delade åsikter om partipolitisk inblandning

Årets val står mellan två kyrkliga grupper, till skillnad från tidigare val i Ljungskile. Foto: Johan Lindahl

Inga politiska partier deltar i valet till Kyrkofullmäktige i Ljungskile i år. Nomineringsgrupperna som man kan lägga sin röst på är Frimodig kyrka och Öppen kyrka.

      Kjell Svenungsson Partierna ska hålla sig borta

Socialdemokraterna hade fem mandat i kyrkofullmäktige senaste mandatperioden, men valde att inte ställa upp i år.
Kjell Svenungsson sitter i kyrkorådet för frimodig kyrka. Han tycker att det politiska partierna ska hålla sig borta från svenska kyrkan.
–Svenska kyrkan skiljde sig från staten år 2000 och efter 17 år borde de politiska partierna hålla sig borta från kyrkans förtroendemannaorganisation.

Han menar att det politiska inflytandet i kyrkomötet är väldigt stort.
–Det är två partier, socialdemokraterna och centerpartiet som dominerar. De opolitiska grupperna är i minoritet, och får inte det inflytande som de borde ha.

Stefan Edman var tidigare representant för Socialdemokraterna i Ljungskile. Han delar åsikten om att kyrkan inte ska styras av partipolitik.
– Jag tror väldigt lite på partipolitisk inblandning i kyrkan. Staten och kyrkan har ju separerat och så bör det förbi. Nu finns det två breda allianser i Ljungskile genom Frimodig Kyrka och Öppen Kyrka och det är jättebra.

Han berättar dock vidare om att han såg partipolitisk iblandning som viktigt på 90-talet.
– Då slogs partierna för kvinnors rätt till prästämbetet och så där. Nu finns inte det behovet längre, men det kan förändras beroende på Sverigedemokraternas framgång.

Ann-Kristin Johansson från Lilla Edet är med på Sverigedemokraternas valsedel i år. Hon menar i sin tur att SD:s satsning på kyrkovalet är viktigt.
– Det har länge funnits partier i kyrkovalet och de har drivit politiken åt vänster. Kyrkan är traditionsviktig och finns i vår identitet. Jag vill ha en kyrka med kristna värderingar.

Troligen lär frågan om partipolitisk inblandning fortsätta efter valet. Sverigedemokraterna skriver på sin egna hemsida att de gjort en historisk satsning på årets val. Omkring 1 000 personer finns på SD:s valsedlar i år, vilket är en rejäl ökning från de 130 som var med 2013. Sedan tidigare har Socialdemokraterna och Centerpartiet haft ett starkt fäste i Kyrkomötet, där de förra valet hade 29,37 respektive 11,9 procent av rösterna. Sverigedemokraterna fick då 5,97 procent av rösterna.

 

Hampus Eklund
hampus.jl16@edu.ljungskile.org

Gustav Löfstrand
gustav.jl16@edu.ljungskile.org

Ljungskile toppar förra valet – en fjärdedel röstade

    Ann-Kristin Falkeby är ledamot i valnämnden.

Kyrkovalet kallas i folkmun för det bortglömda valet. I Ljungskile är dock valdeltagandet traditionellt högt om man jämför med andra församlingar i Sverige. I förra valet röstade ca 13 procent i kyrkovalet i Sverige medan det i Ljungskile var hela 23 procent som valde att rösta. Även i årets val blev det högt deltagande, då hela 25,38 procent besökte vallokalerna.

      Jakob Lindkvist Min gissning är att valdeltagandet blir högt

Redan innan valdagen hade flertalet röstat i Ljungskiles församling. 280 personer hade valt att förtidsrösta, vilket är cirka 10 procent av de röstberättigade väljarna. Det är en fördubbling av förra valets 140 förtidsröster. Det är en indikation på att Ljungskile även i detta val har ett högt valdeltagande. I förra valet nådde församlingen nästan dubbelt så högt valdeltagande i jämförelse med hela landet. Jakob Lindkvist sitter med i valnämnden i Ljungskile och han har varit på plats i vallokalen under dagen. Han anser att det har varit många på plats och lagt sin röst.
– Jag tycker att det har varit en väldigt god uppslutning. Ser vi till förtidsröster som var ganska många är det min gissning att valdeltagandet är högt, säger han.

Och precis som Jakob Lindkvist förutspådde var det högt deltagande även i år, då man även ökade på siffrorna från förra valet. Hela 25,38 procent av de röstberättigade gick till val, alltså över en fjärdedel av medlemmarna. Det är en ökning på 2,43 procent från valet 2013.

 

Hampus Eklund
hampus.jl16@edu.ljungskile.org

Gustav Löfstrand
gustav.jl16@edu.ljungskile.org

De gör upp i kyrkovalet i Ljungskile

Valsedlar för brevröstning Foto: Ellz Skogström

Gudstjänsten är trons kraftkälla. Det är en av de fyra grundläggande uppgifter som Frimodig kyrka vill betona i sitt valmanifest. Det är den mer konservativa av de två nomineringsgrupperna som ställer upp i församlingsvalet.

Kjell Svenungsson är ledamot i Frimodig kyrka och är en av kandidaterna i församlingsvalet.


Kjell Svenungsson är en av tolv kandidater från Frimodig kyrka. Han beskriver skillnaderna mellan hans grupp och Öppen kyrka så här:
– Det finns teologiska skillnader, vi utövar en mer klassisk kristendom. Vi vill också betona gudstjänstens betydelse. Alla ska finna ett andligt hem i våra kyrkor och vi måste vara tydliga i vår bibliska förankring för att inte tappa medlemmar.

Medan Öppen kyrka bygger stora delar av sitt manifest på öppenhet mot samkönade äktenskap, är Kjell Svenungsson tydlig med hur Frimodig kyrka ser på saken.
– Vi anser att ett äktenskap är till för en kvinna och en man, ingenting annat.

När det gäller kvinnliga präster vill han och gruppen att båda uppfattningarna ska finnas sida vid sida, och att det finns kvinnliga präster i ledningen, vilket enligt honom har fungerat bra.

Om Frimodig kyrka vinner valet finns det ett antal saker som de vill ändra på.
– Vid anställning av ny personal vill vi välja ut sådana med samma åsikter som vi har. Det finns dessutom en ledig prästtjänst. Vi vill också ändra på hur man samarbetar med andra grupper och att man står för det man kommer överens om.

Inom Frimodig kyrka finns för tillfället ingen med utländsk bakgrund, och de flesta är äldre män, detta på grund av flera avhopp, enligt Svenungsson.

– Vi tappade många yngre under mandatperioden, de tyckte inte att de fick gehör, säger han till Ljungskile Nyheter.

Olof Berg är ordförande i kyrkofullmäktige och sitter i styrelsen i Öppen kyrka

Nysvenskar, oliktänkande och samkönade par. Öppen kyrkas vision handlar om att alla ska vara välkomna i församlingen och är det mer liberala alternativet i församlingsvalet.
– Vi lägger stor vikt i att det ska finnas något för alla, säger Olof Berg, ordförande i kyrkofullmäktige och styrelsemedlem i Öppen kyrka.

I valet 2013 tog Öppen kyrka hem hela 52 procent av rösterna, och har med sina 13 mandat haft makten de senaste fyra åren.

Om de skulle ta hem valet även i år kommer dock det mesta att förbli som det varit under den senaste mandatperioden, förklarar han för Ljungskile Nyheter.

Olof Berg beskriver Öppen kyrka som en opolitisk grupp som vill att Svenska kyrkan ska vara en kyrka för alla som fokuserar på nya tankar och nya idéer.
– Rent konkret vill vi att församlingen har en bred verksamhet där vi lägger stor vikt i att det ska finnas något för alla, framför allt under gudstjänsterna. I våra fyra kyrkor har vi fyra olika gudstjänster. I en av dem har vi en mer traditionell gudstjänst samtidigt som vi har en nyare variant i någon av de andra kyrkorna.

Det som skiljer Öppen kyrka från Frimodig kyrka är enligt honom fokuset på mångfald och variation.
– De har en mer traditionell syn på kyrkan och tolkar Bibeln på ett annat sätt. Vi har till exempel kvinnliga präster och är för homoäktenskap i kyrkan. Vi tycker att den ska vara en plats för alla då Gud älskar alla – vi kan inte säga vad som är rätt och fel.

Trots att Öppen kyrka välkomnar nysvenskar, består styrelsen för det mesta av medelålders svenska män och kvinnor.
– Det speglar ju samhället vi bor i, det är ett litet samhälle som många ungdomar flyttar i från efter gymnasietiden. Det centrala är inte hur styrelsen ser ut utan hur församlingen arbetar, säger Olof Berg.

Johan Lindahl
Johan.jl16@edu.ljungskile.org

Elin Gustafsson
Elin.jl16@edu.ljungskile.org

Detta behöver du veta inför kyrkovalet

Ljungs kyrka är församlingskyrka i Ljungskile församling.

Det kallas ibland för ”det bortglömda valet”, där drygt fem miljoner svenskar har chansen att påverka sin församling. På söndag är det dags för kyrkovalet, där antingen Öppen kyrka eller Frimodig kyrka kan komma att styra i Ljungskile.

Vart fjärde år får alla som är 16 år fyllda och medlemmar i Svenska kyrkan rösta i kyrkovalet. Valet görs på tre olika nivåer;

  • Lokalt – Kyrkofullmäktige, som väljer kyrkoråd och beslutar om hur församlingen skall använda medlemsavgiften (vita sedlar).
  • Regionalt – Stiftsfullmäktige i Göteborgs stift som väljer stiftsstyrelse och stödjer arbetet i församlingarna ledda av biskopen (rosa sedlar).
  • Nationellt – Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans ”riksdag” och väljer kyrkostyrelsen, som motsvarar kyrkans regering. 15 grupper, kyrkogrupper och politiska partier kandiderar (gula sedlar).

I Ljungskile finns fyra vallokaler att välja på under valdagen den 17 september; Hemgården, Forshälla församlingshem, Grinneröds församlingshem och Resteröds församlingshem. Samtliga vallokaler har öppet till klockan 20.

Under kyrkovalet har den som väljer att rösta möjligheten att påverka hur Ljungskile församling använder sina pengar, men också en hel del andra saker. Hur viktigt är det att kyrkorna finns kvar? Vilka typer av gudstjänster ska hållas i kyrkan? Hur viktig är musiken? Och hur ska församlingens arbete bland barn, unga och vuxna se ut? Ska kyrkan viga samkönade par?
– De stora frågorna rent historiskt har varit dels kvinnliga präster, dels vigsel av samkönade par, säger Jan Strid, universitetslektor på Göteborgs universitet, som forskat inom kyrkovalet.

På regional och nationell nivå ställer också politiska partier upp i valet, men lokalt i Ljungskile är det ett rent kyrkligt val, med endast två nomineringsgrupper: Öppen kyrka och Frimodig kyrka.
– Detta är inget ovanligt. Det händer sällan något speciellt i kyrkan på församlingsnivå, det intressanta för de politiska partierna är makten över kyrkomötet, säger Jan Strid.

På valsedeln finns en ruta före varje namn på de kandidater som ställer upp i valet. Där kan den som röstar sätta X i rutan framför de tre som man helst vill ska bli valda.

Johan Lindahl
Johan.jl16@edu.ljungskile.org

Ny grundskola planeras i Ljungskile

Linnéaskolan ska enligt kommunens planer att ersättas av den nya skolan. Foto: Emma Liimatainen

      Ingela Haglund Hansson Det är stark inflyttning

På grund av stark inflyttning och många nybyggda bostäder planeras en ny grundskola med förskoleplatser.
– Den nya grundskolan är tänkt att ersätta Linnea- och Ljungskileskolan, säger Ingela Haglund Hansson på barn och utbildningsförvaltningen i Uddevalla kommun.

Enligt Ingela Haglund Hansson håller kommunen just nu på med en förstudie till planeringen av den nya skolan som ska ersätta de kommunala grundskolorna i Ljungskile mellan årskurs F och 9.
– Kommunen har ett ansvar för att planera både förskoleverksamhet och skolverksamhet för sina invånare. Forshälla och Annenäs-området är lite eftersatt just nu på grund av stark inflyttning, säger hon till Ljungskile Nyheter.

Kommunen tittar också i dagsläget på tomter, så placering av skolan är ännu inte fastställd. Skolan är tänkt att vara klar någon gång i perioden 2022-2023, medan förskoleplatserna beräknas stå klara några år tidigare, omkring 2019-2020.
– Tidigare än så är inte realistiskt att tänka, säger Ingela Haglund Hansson.

Text: Johan Lindahl
Johan.jl16@edu.ljungskile.org

Radioinslag: Anna Silverstolpe
Anna.jl16@edu.ljungskile.org

Nu är det dags för tipsadagen!

Årets redaktion består av; (bakre raden från vänster) Nils Lolk, Johan Lindahl, Johanna Svensson, Hampus Eklund, Gustav Löfstrand, Elin Gustafsson, Emma Liimatainen, Anna Silfverstolpe, Ellz Skogström, Malin Söderberg och Joakim Nilsson.

Nu har alla Ljungskilebor chansen att få sina röster hörda och samtidigt påverka vad som tas upp i höstens Ljungskile Nyheter. Imorgon går redaktionen ut på stan, men det är ni som står i centrum – tipsa oss om just era hjärtefrågor.

Under onsdagen har ni möjlighet att träffa Ljungskile folkhögskolas journaliststuderande, när det är dags för Ljungskile Nyheters tipsadag. Mellan 11.30-13.00 och 16.00-18.00 hittar ni oss mellan Ljungskile Blommor och Mitt i prick på Vällebergsvägen. Vi står redo att med öppna armar ta emot era tips som under hösten kommer att bli väldigt viktiga för vår nyhetsverksamhet. Vi bjuder dessutom på en kopp kaffe och förhoppningsvis en hel del diskussion.

Varmt välkomna!

Redaktionen

Oddevold förlorade mot jumbon

Bragi Bergsson och hans lagkamrater slogs förgäves mot seriejumbon. Matchen slutade 0-2 efter mål i 77:e och 86:e minuten. Foto: Håkan Fredriksson

Efter storsegern mot Assyriska och cupskrällen mot Falkenberg kom kallduschen på Rimnersvallen i söndags. Oddevold gjorde en riktig plattmatch och förlorade hemma mot tabelljumbon Rosengård med 0-2.

Inför mötet hade Skånelaget Rosengård endast mäktat med en enda seger på 15 omgångar. Efter den fina starten under nye tränaren Janne Carlsson pekade allt på en ny trepoängare för Oddevold, men istället kom 0-1 i minut 77 genom Granit Sherifi och sedermera kunde Jetmir Haliti också öka på till 0-2 knappa tio minuter senare.

Oddevold har nu bara två poäng ner till nedflyttningsstrecket.
– Man kan förlora på olika sätt och det här är ett jävligt dåligt sätt att förlora på, säger tränaren Janne Carlsson till Bohusläningen.
På lördag väntar derby på Skarsjövallen mot lokalrivalen Ljungskile SK.

Johan Lindahl
johan.jl16@edu.ljungskile.org