Alexandra Bergstam

Radio: Veckans Angeläget

Erika Dahlin Jönsson och programledare Alexander Olausson. Foto: Pressbild

Erika Dahlin Jönsson och programledare Alexander Olausson. Foto: Pressbild

 

Med fokus på kultur. Beatles, Bokmässan med Alexander Olausson och Erika Dahlin Jönsson

      angelaget

JUST NU: Angeläget med Bokmässan i fokus

Alexander Olausson och Erika Dahlin Jönsson förbereder dagens program. Foto: Alex Bergstam

Alexander Olausson och Erika Dahlin Jönsson förbereder dagens program. Foto: Alex Bergstam

RADIO. I dagens program är den röda tråden kultur och du kommer få höra om Bokmässan, vegomat och den nya Beatles-filmen. Allt presenterans av Alexander Olausson och Erika Dahlin Jönsson.

Rapport från Bokmässan

Bokmässan 2016. Foto: Pressbild

Bokmässan 2016. Foto: Pressbild

      Direkt från Bokmässan

Direktrapport från Bokmässan i Göteborg.

Den psykiska ohälsan hos unga ökar

Det är svårt att säga varför men den psykiska ohälsan ökar bland unga. Personen på fotot har inget att göra med artikeln. Foto: Alex Bergstam

Det är svårt att säga varför men den psykiska ohälsan ökar bland unga. Personen på fotot har inget att göra med artikeln. Foto: Alex Bergstam

I dagsläget behöver NU-sjukvården dubbelt så många läkare inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Bup. Ungdomars psyka ohälsa ökar och trycket på både Bris och Bup har ökat de senaste åren.

Orsakerna till läkarbristen inom barn- och ungdomspsykiatrin inom NU-sjukvården är flera, säger Lars Ahgnell som verksamhetschef på Bup vid NU-sjukvården. För att hantera situationen struktureras väntertiderna upp med hjälp av tidskoordinatorer och hyrläkare tas in.

– Det råder i grunden brist på specialistläkare i hela landet. Många läkare väljer att bli hyrläkare och det är svårt att rekrytera över lag. Närheten till Norge där många väljer att arbeta är också bidragande, säger han.

Men det är inte bara brist på läkare och specialister som har lett till den anstränga situationen. Trycket på Bup har ökat markant de senaste åren.

– Andelen barn som remitteras till oss har fördubblats sedan 2010. Det är en extrem ökning, säger Ahgnell.

Anna Holmqvist, pressekreterare BRIS. Foto: Pressbild

Anna Holmqvist, pressekreterare BRIS. Foto: Pressbild

Bris instämmer i det ökade behovet av stöd hos unga

Forskning visar på att den psykiaska ohälsan hos unga har ökat de senaste åren. Något som även Bris, Barnens rätt i samhället kan se.

– Bilden är att det ökar, men det är svårt att säga generellt vad det beror på. Vi kan inte peka på enskilda orsaker, säger Anna Holmqvist, pressekreterare på Bup.

Förra året var psykisk ohälsa det vanligaste samtalsämnet till Bris. 22 procent av samtalen 2015 handlade om detta. Under sommarlovsmånaderna denna sommar hade Bris upp emot 15 000 kontakter om ämnen som tillfällig depression, nedstämdhet, oro till barn som ville avsluta sina liv.

– Det är svårt att säga vad den ökade psykiska ohälsan beror på, men det har varit det viktigaste ämnet i vår stödverksamhet under många år. Det är tufft att växa upp i dag, säger Anna Holmqvist.

Lars Ahgnell, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin, NU-sjukvården. Foto: Pressbild

Lars Ahgnell, verksamhetschef, Bup, NU-sjukvården. Foto: Pressbild

Akut sjuka är prioriterade och får hjälp

Lars Ahgnell är frågande till hur det står till med folkhälsan, men ser att det är en större fråga om man ska analysera varför den psykiska ohälsan har ökat. Blir man akut sjuk finns det ändå hjälp att få.

– Då ringer man eller kommer till oss. Vi har resurser och klarar av akuta fall. Ingen blir hemskickad.

Alex Bergstam
alexandra.jl15@edu.ljungskile.org

Gamla vårdcentralen ersätts med hyreshus

Pernilla Muggerud från Ljungskile önskar tennisbanor istället för hyreshus. Foto: Alex Bergstam

Pernilla Muggerud från Ljungskile önskar hellre tennisbanor än hyreshus på tomten. Foto: Alex Bergstam

Det är nu ett år sedan vårdcentralen flyttade från Ljungskile. Kvar på platsen står tomma och övergivna lokaler.

– I dagsläget är tomten inte såld men Uddevallahem har avtal om att få köpa den så småningom. De står ”först i kön”, då alla förberedelser och formaliabitar är klara, säger Lars-Göran Johansson, fastighetschef Uddevalla kommun.

Som det ser ut nu kommer kommunen inte göra något med fastigheten innan Uddevallahem tar över. Från början var det meningen att lokalerna skulle nyttjas på något sätt.

– Vi hade en idé att använda lokalerna som ekb-boende i höstas. Då var behovet stort vad gällde boende för ensamkommande flyktingbarn. Men tillströmningen har minskat och behovet finns inte längre, säger Johansson.

Uddevallahem blir nya ägare

På sikt är visionen från Uddevallahem att bygga ett trevåningshus på tomten. Detta är Uddevallahems ambition, men allt ännu är i sin linda och mycket arbete återstår.

– Vi har i nuläget fått ett markanvisningsavtal. Det innebär att vi har en option att förhandla med kommunen. Men det finns ingen tidsplan för projektet, säger Magnus Nordberg, kommunikationsansvarig på Uddevallahem.

– Vi har heller inte projekterat något ännu och så får vi också se om det finns ett intresse och en marknad, säger Magnus Nordberg.

Detaljplan kommer läggas fram i kommunen i höst. Det är alltså långt kvar innan alla formalia är klar och något kommer stå färdigt på platsen.
Den gamla byggnaden kommer stå kvar tills vidare.

Alex Bergstam
alexandra.lj15@edu.ljungskile.org

Feminist? Eeh – javisst?

alexandra

KRÖNIKA: Alex Bergstam undrar om man inte bara kan ersätta ordet feminism med humanism?

Vad innebär det att vara en feminist egentligen? Jag har alltid undrat, men aldrig riktigt orkat sätta mig in i det. Nu avslöjar jag min okunnighet och får väl stå i skämshörnan ett tag.

I den offentliga debatten är alla feminister. Oavsett kön, ålder eller status. Det är helt enkelt pk att vara feminist.

Själv har jag ingen aning om jag skulle kvalificera in mig som en tvättäkta sådan? För är det inte så att alla har en subjektiv bild av vad ordet förpliktigar? Jag menar måste man odla håret under armarna, bada topless på badhus och kräva könskvotering på arbetsplatser för att få kalla sig feminist?

Eller räcker det, att som jag, tycka lika lön för lika arbete? Är det feminism? Är inte det bara humanism och rättvisa? En uppenbar självklarhet? Eller att kvinnor ska få lika mycket utrymme som män, om vi har samma kompetens? Det tycker jag också är en självklarhet och inte nödvändigtvis feminism.

Jag skulle aldrig vilja kvoteras in i något. Jag vill få ett arbete för att jag är kompetent och inte för att jag är kvinna. Jag är väl medveten om att det i många fall råder ojämlikhet i arbetslivet. Men är det i grunden ett feministiskt aber? Handlar det egentligen inte om respekt, jämlikhet, förnuft och medmänsklighet, hur vi alla bör och vill bli behandlade?
Man som kvinna.

Själv förespråkar jag exempelvis inte delad föräldraledighet. Det är upp till varje familj. Däremot kan man stifta andra lagar. Som att den som är hemma med barnen får hjälp med sitt pensionssparande, av den som arbetar, under barnaåren. Då slipper vi ”kvinnofällan” och vi slipper tvång.

Jag har heller aldrig förstått ”kvinnor-kan”?
Klart vi kan! Måste vi understryka det? Hade männen hävdat ”män-kan”, varje gång de bytte en blöja, hängde upp gardiner eller tände ett stearinljus, hade vi kvinnor garanterat idiotförklarat dem?

Jag tycker inte att vi ska fokusera på ”kvinnor-kan” eller feminism. Jag tycker vi ska fokusera på allas lika värde. Vi måste komma tillrätta med det som inte fungerar, med problemen, utan att peka på kön. Det är en förändring av attityd som krävs. Inte att vi kvinnor måste kalla oss feminister?

Samtidigt måste vi inse att vi är olika. Och handen på hjärtat, vill vi verkligen att gränserna ska suddas ut för vad som är manligt och kvinnligt?

Bevare mig väl från att ha en man tycker, tänker, känner och är som mig….

Är jag ingen feminist då?