Stefan Johansson

LN i startgroparna

 

Ljungkile_flyg_liten

Terminen har börjat, och snart börjar journalisttvåorna uppdatera Ljungskile Nyheter.

Det blir nyheter och reportage, både i form av text, radio och webb-tv. Dessutom en ny krönika varje vecka.

Välkommen att följa oss i höst!

Redaktionen

Torsdagens liveuppdatering

LSK-kval-EF-webb

Här följer du kvalmatchen till allsvenskan mellan LSK och Gefle IF. Matchstart klockan 18.30. Ljungskile Nyheters Anthon Eriksson rapporterar hela matchen.

VALDEBATT PÅ FOLKHÖGSKOLAN

Mellan klockan 10 och 12 äger en partiutfrågning rum i Grundtvigssalen på Ljungskile folkhögskola.

 

utfragning1

Snabbfrågor på måndagens utfrågning. Foto: Carin Österdahl

Medverkar gör:

Roland Utbult (KD)
AnnaTora Huss (MP)
Veronica Svärd (FI)
Lars Tysklind (FP)
Nina Andersson (C)
Kenneth G Forslund (S)
Christian Rönnögård (V)
Henrik Loveby (M)

Vi sänder även liveradio från utfrågningen! Klicka på länken i högerspalten.

———————————–

11.50
Applåder till moderatorer, politiker och reportrar.
Debatten är slut.
Tack för att ni tillbringat er förmiddag här med oss. Nu ska jag hälla kallt vatten över mina skrivkrampande händer.

11.28
Tre minuters slutanföranden.

KD: Sverige står starkt trots ekonomisk kris, vår regering har skött sig bra under den här tiden. Det finns mer att göra, men vi har varit bra. Varför ska man rösta på oss? Vi lyfter värderingsfrågorna. Handlar om hur vi mår, gemenskap, respekt sinsemellan, etik. Vi vill också lägga ner landstingen, ett 151 år gammalt system som inte fungerar väl längre. Vi är den sociala rösten i alliansen. Familjens röst. Familjen har fortfarande en roll att spela.

MP: Vi vill skapa möjligheter för gott liv i dag utan att förstöra för framtiden. Vi ska ställa om till en ekonomi som långsiktigt tar hänsyn till miljö och människor. Vi har en varmare och mänskligare politik. De som har det svårast måste få det bättre. Vi ska byta regering. Vi ska visa att vi kan ta beslut för ett hållbart samhälle. Vi vill investera i förnybar energi och snabbare tåg, men också i vård, skola och omsorg. Vi vill skapa fler jobbtillfällen i dessa områden. MP är det parti som mest jobbar för barn och ungas inflytande. Vi ser också till familjen, men familjer kan se ut på olika sätt.

FI: Vårt parti handlar om att mänskliga rättigheter och lika värde ska implementeras i praktiken. Vi har ett tydligt feministiskt, antirasistiskt och inkluderande perspektiv. Tydliga visioner; det vi sett de sista 20-30 åren är att visionerna i politiken har försvunnit. Siffrorna är inte målet, det är medlet på vägen mot målet. Inte bara tjänster, varor och kapital ska kunna röra sig över gränser. Vi tror på global solidaritet, och framförallt de som har behov att röra sig ska kunna ta sig hit. Vi vill öka andelen grupper som kan få asyl i Sverige. Vi tror även på antivåld och nedrustning.

FP: Det finns många anledningar att rösta på FP, till exempel är vi ett av de främsta miljöpartierna. VI vill även förändra den svenska skolan och satsa mer på kunskapsuppföljning. Vi har många reformförslag. Vi måste bryta den nedåtgående trenden i kunskapsnivåer. Vi vill öka antalet olika utbildningar, så att var och en kan utvecklas på sitt sätt. Rätt person på rätt plats är ett mål. Angående feminism: Alla tjänar på jämställdhet. Vi har startat ett arbete där vi skapar karriärstjänster inom kvinnodominerade yrken, som inom vården och skolan. Vi vill också införa en tredje pappamånad. Vi står jobb, frihet och individuella möjligheter.

C: Centerpolitik är att se människan. Alla har ett lika värde. I ett samhälle har alla något att bidra med. Vi ska ha stort hjärta för människor på flykt. För att göra ett effektivt miljöarbete måste vi samarbeta med EU. Alla barn ska ha en bra utbildning från kompetenta lärare. C är till för den som tror på individen.

S: Det är viktigt att ni röstar. Var femte använder inte den rättigheten i Sverige, bara varannan gör det i USA. Ta ställning för vad ni tycker är en bra utveckling. Alla vill åstadkomma gott här, men vi ser olika vägar dit. Jag ser ett Sverige med ökade klyftor. S tycker det är viktigt att föra ihop Sverige igen. Minska skillnaderna, men öka möjligheterna. Stärka människor istället för att jaga dem med en låg a-kassa och trasig sjukförsäkring. Det är dags att byta regering, statsminister och färdriktning.

V: Valet på söndag handlar om vi vill ha ett gemenskapssamhälle eller ett girigt samhälle. Vi växer upp med sämre förutsättningar än våra föräldrar. V är det tydligaste alternativet mot vinster i välfärden. Vi vill förkorta arbetstiden – livet handlar om mer än att jobba. Vad gäller feminismen har det varit 8 förlorade jobb med den här regeringen. De satsar på jasplan istället för kvinnojourer. Feminismen genomsyrar allt V gör.

M: Vi vill fortsätta den politik vi har drivit, med satsningar på jobb och sunda statsfinanser. Skapar möjlighet för fortsatt god välfärd. Vi satsar hårt på jobben. Vi lever i en globaliserad värld, och vi måste göra det intressant för företag att ha sin verksamhet här. Använd er rösträtt – det är det viktigaste av allt. Diktaturer finns som inte tillåter det. SD:s tomma stol hoppas jag är ett tecken i tiden, där hade ett parti suttit som är emot demokratiska tankegångar. Gällande jämställdhet: Vi vill skärpa straffen för de som begår våldsbrott.

11.26
Sista frågan: Hur skulle S se på ett samarbete med Fi om de blev invalda.

S: Väljarna ska avgöra valet, och utifrån det resultatet ska vi fatta beslut om regeringsbildning. Helt helt S-ledd. Vi måste få en tydlig rödgrön majoritet för att inte SD ska få inflytande. Vi har inga problem med den feministiska biten av FI:s politik, men andra inslag ställer vi oss skeptiska till.

11.24
Hur ser M på att ändra klyftorna inom idrotten? Fotboll får mycket mer än andra sporter som ridsport.

M: Idrottsrörelsen överlag gör ett jättebra jobb för ungdomar. Man ska få välja vad man vill ägna sig åt för idrott. Populära sporter får mer bidrag, åtminstone i min kommun Partille. Väldigt många lagsporter får störst bidrag i form av anläggningar och planer.

11.22
Hur ser FI på ett samarbete med borgarna?

FI: Vi har i många år varit väldigt tydliga med att vi stöder en rödgrön regering. Vi kommer aldrig att stötta en alliansregering. I vissa frågor kan vi dock tänka oss blocköverskridande samarbete.

11.21
Hur vill S förändra Arbetsförmedlingen?
S: Vi vill kombinera den med Försäkringskassan. Det är inte enbart avsaknad på jobb som ofta är problemet, utan vi måste jobba med helheten. Det kan handla om sjukdom och många saker. Vi måste arbeta mer med varje enskild arbetslös för att få in den på arbetsmarknaden. AF i dag annonserar ut platser de får in, och angriper ofta problemet från ett ovanifrånperspektiv.

11.19
Kan man driva ideell välfärdsverksamhet, FP?

FP: Ja, som ett alternativ, men vi anser inte att man behöver förbjuda vinster.

11.17
Vilka anledningar har män att rösta på FI?

Veronica Svärd: Flera orsaker. FI:s grundsyn är alla människors lika värde. Vi ska ha solidaritet. Män fostras upp i flera olika roller, stereotyper, utan eget val. Många män är trötta på dessa mansroller. Vi måste få växa upp som egna individer istället för att formas in i mallar.

11.15
Tror Roland Utbult personligen på Kristus ord?
KD: Ja.

Varför ger du inte till tiggare då?

KD: Jag ger inte alltid till tiggare, men jag skänker runt 500 kronor i månaden till välgörenhetsorganisationer. Jag är en troende kristen.

11.14
Är det okej att exportera avancerad vapenteknik till diktaturer?
M: Nej, det ska vi inte göra. Vårt system ska hindra sådant. Moderaterna anser att det är fel att det har hänt nyligen, och det måste kunna rättas till.

11.10
S var kritiska till Moderaternas vårdreformer i Sthlm. Vården i Gbg är ofta under all kritik den med. Hur vill ni förbättra?

S: Vi vill att den som har en åkomma ska få en vårdplan och klara besked om behandling. Vi driver den frågan, om ett vårdkontrakt. Kommunikationen mellan vårdenheter måste förbättras – pga olika datorsystem görs undersökningar om, flera gånger, och patienter bollas mellan privat och offentlig vård. Det är orimligt.

11.07
Hur ser ni på begreppet funktionsvariation, Fi?

FI: Vi använder det ofta i partiet, för ”funktionsnedsättning” tyder på att det skulle vara sämre än en ”normalt fungerande”.

11.06
Hur ser M på framtiden för Saab? varför inte fler pengar till företaget?

M: Man ska inte subventionera. Företag ska bygga på att företag väcker intresse och går med vinst. Man ska inte pumpa in statliga pengar i verksamheter som inte bär sig. Det leder till gigantiska underskott i statskassan.

11.05
Dags för publikfrågor som riktas direkt till enskilda politiker.

11.05
V: Populismen tydlig hos Alliansen. Inget land tillåter så många vinsttutag som Sverie.

11.04
C instämmer i M, FP och KD. Det ska finnas en liten vinst utöver det som investeras i verksamheten.

11.04
FP: Dit lutar tendensen. Det är kortsiktigt ägande som lett till problemen. Det har Björklund varit tydlig med. Vi måste titta på långsiktigt ägande.

11.03
KD: Stötande att riskkapitalister beter sig som de gör. Bästa lösningen är att skriva avtal på längre period. Ofta handlar det om korta snabba pengar. 4-5 års avtal skulle lösa en del.

11.02
Veronica Svärd (FI) har inget emot att verksamheter ökar sin vinst, men det viktiga är att vinsten investeras i verksamheten.

11.02
MP tycker också att vinster i vård, skola, omsorg ska återinvesteras i välfärden.

11.01
Är M nöjda?

Henrik Loveby: Nej, det kan göras mer för att säkra kvaliteten. Det ska krävas att investerare gör långsiktiga åtaganden. Valmöjligheten är viktig för oss, vinster driver allting framåt i samhället.

11.00
En majoritet av svenska folket är emot vinst i välfärden. V är enda partiet som säger absolut nej. Varför är ni ensamma?

Christian Rönnögård: Det får du kanske fråga de andra om. Miljoner försvinner varje år till riskkapitaliser, det är orimligt.

10.59
Henrik Loveby (M): Det går att satsa mer pengar utan skattehöjningar. M tror inte på återförstatligande, för systemet vi har byggt upp med skolkommission vore olyckligt att experimentera bort.

10.58
FP svarar: Valfriheten ska inte försvinna, men staten ska garantera likvärdighet med resurser. Skattesänkningar har lett till att fler arbetar vilket gett större skatteintäkter.

10.57
S replik: Problemet är inte förstatligande, utan problemet är hur mycket pengar man satsar. Alliansen sänker skatterna och betalar mindre till skolan. Har lättare att förstå att V säger det, men vad menar egentligen FP? Ska friskolorna förstatligas?

10.57
FP replik: Det ska inte bli precis som innan kommunaliseringen.

10.56
MP replik: Vi måste först undersöka saken med elever och lärare, samt rådgöra med vetenskapen. Mycket blev inte bra efter en stor förändring, men ytterligare en stor förändring är ingen garanti till det bättre.

10.56
V vill också förstatliga.

Rönnögård: Kommunaliseringen har varit ett misslyckande. Alla ska kunna få en bra skola.

10.56
Varför vill FP förstatliga skolan?
Lars Tysklind: Staten ska vara den som garanterar en likvärdig skola över hela landet.

10.56
Sista ämnet, skolan.
Är svenska skolan bra?
Ska ordningsbetyg införas? (bara FP svarar ja)
Ska skolan förstatligas?

10.55
Nina Andersson, C: Vi vill inte ha köttskatt, och inget tvång till köttfri dag. Här gäller kunskap, kunskap om varför vi inte bör äta kött. Viltkött skulle vi kunna äta mer av, det har inte lika stor klimatpåverkan.

10.54
Bör Sverige införa skatt på nötkött enligt Jordbruksverkets rekommendation?

Veronica Svärd, FI: Köttskatt är delvis en lösning på problemet med vår köttproduktion, som vi måste minska av klimat- och djurrättsskäl. Främst det röda köttet måste vi minska.

10.53
S välkomnar KD till uppgörelse.

10.53
Ytterligare replik från MP.

10.52
KD replik: Vi kan göra upp med S och på sikt fasa ut kärnkraften.

10.51
MP replik: Viktigt att inte vara teknikneutral. Vi vill satsa på förnyelsebar energi som håller långt in i framtiden. Gäller även transportsektorn – miljövänliga bilar gäller.

10.49
FP vill ha kvar kärnkraften, kanske bygga ut. Varför?
Lars Tysklind: Vi är egentligen neutrala. Det hänger mycket på miljö- och säkerhetskrav. Det finns potential att bygga ut förnyelsebar energi. Men fokus måste ligga på att vi har en fossilfri och koldioxidfri elproduktion. Därför måste kärnkraft finnas med i ekvationen just nu. Det finns ingen motsättning mellan kärnkraft och förnyelsebara medel – vi sätter klimatfrågan främst.

10.48
Vad tycker S egentligen om kärnkraft?
Forslund: Vi vill ha avveckling, men vi ska ha den i en takt som inte äventyrar energitillkomsten eller anställningar i Sverige. Det som händer på solenergiområdet nu är spännande. Sverige är duktiga på avancerad teknik. Vi måste forska mer. Kärnkraft är en återvändsgränd.

10.47
Den svenska kärnkraftens vara eller inte vara. Varför vill MP avveckla kärnkraften?

AnnaTora Huss: Finns redan elöverskott, och genom energieffektiviseringar borde vi kunna stänga av ett par reaktorer. Det är ohållbart med kärnkraft dessutom – vi vill inte öka på det befintliga avfallet. Det finns förnybara alternativ som är mycket bättre.

10.46
Nytt moment: Miljö
Ska det införas en köttfri dag i skolan.
Ska bensinskatten höjas.
Är att äta insekter ett sätt att dra ner vår köttkonsumtion i framtiden (osäkerhet bland politikerna)

10.35
Bristen på bostäder drabbar unga. Varje parti ska ställas till svars. Hur ska ni jobba?

M: Efter den ekonomiska framgång som vi har drivit landet i, är det dags att förbättra bostadsmarknaden. Vi skapar fler bostäder genom Sverigebygget som gör det billigare att bygga med hjälp av regelverk. Många mindre bostäder för studenter ska byggas.

V: Aktivt fattade beslut från regeringen har lett till bostadsbristen. Vi måste göra tvärtom – bygga billiga hyresrätter som alla har råd med.

S: Det kommer aldrig att bli billigt att bygga nytt, därför behöver vi subventioner för att stöda byggandet av små lägenheter. Så att hyrorna blir möjliga att betala för studenter och äldre.

C: Bostäder är inte enkelt. Vi rev lägenheter på 90-talet, fanns för få so kunde bo i dem. Situationen annorlunda nu. Vi måste få igång en rörlighet, och bygga enklare lägenheter för studenter. Ungdomar måste kunna leva sina egna liv.

FP: Oerhört viktig faktor för tillväxten i Sverige. Subventioner är lätt att ta till det, men vi tycker att det ska reserveras till när vi har ett fungerande system vilket vi inte har nu. Vi måste skapa ökad konkurrens för att få fart på marknaden. 40 procent dyrare att bygga här än i Sverige, ohållbart. Vi måste utnyttja det befintliga beståndet bättre – alla billiga bostäder är redan byggda. Vi måste skapa rörlighet.

FI: FI säger att staten har ett ansvar att se till att alla har nånstans att bo oavsett ålder. Subventioner har försvunnit, därför är det inte lönsamt att bygga hyresrätter. De måste tillbaka. Stor satsning vill vi ha på hyresrätter. Måste vara noga med att bygga dessa lägenheter i bostadsrättsområden, för att undvika fortsatt segregation. Vi måste även rusta upp miljonprojektsområdena.

MP: Viktigt att se till helheten. Vi måste även bygga ut kollektivtrafiken så att impopulära områden lättare kan nås och därmed bli populärare. Vi måste rusta upp miljonprogrammen, och sänka skatten på studentbostäder kraftigt.

KD: Det går en skiljelinje mellan vänstern och högern om subventioner. V vill stoppa pengar i byggherrarnas fickor. Politiker bygger inga bostäder, det ör byggföretag. och de får subventionspengarna. Vi vill sänka momsen på hyran. Det kostar 2000 kr mer att bo i en hyresrätt, för i en bostadsrätt får man räntesubventioner. När det gäller ungdomar vill vi förenkla reglerna så att lägenheter upp till 35 kvadrat kanske tillåts vara närmare buller. Vi ska även bygga många bostäder som ser likadana ut, vilket minskar byggkostnaden – vilket kanske låter lite som ett miljonprojekt. I Uddevalla byggs det nästan mest i Sverige just nu. Det är på gång, och det är roligt att berätta.

10.34
Bostäder, snabbfrågor:
Vilka bor i hyresrätt?
Vilka bor i bostadsrätt?
Vilka bor i villa?

10.32
Hur ska vi hjälpa tiggarna, KD?

Roland Utbult: Har varit i Rumänien och träffat romska tiggare. De som besöktes var sådana som kommer till Sverige, har en fruktansvärd situation. Allt annat är bättre än den oerhörda fattigdomen. Man hjälper dem bäst om rumänska staten tar sitt ansvar, med alla sina EU-bidrag som konsekvent används till annat.

I Sverige har kommunens socialtjänst ingen skyldighet, men de kan göra det. Uddevalla gör det, och det tycker Utbult är positivt. Men man får avgöra själv om man ska ge pengar till dem.

10.31
Nina Andersson (C) säger att vi måste stötta småföretagen. Det leder till jobb. Många är i sjukskrivningssystemet, vilket skapar klyftor. De får inte jobba heltid.

10.31
AnnaTora Huss (MP): Istället för skattesänkningar ska vi använda politiska muskler och skapa jobb i vård, skola omsorg.

10.30
Replik S:
M har borrat hål i trygghetssystem. Sjukvården segregerad i samhället, vårdval Sthlm har gjort att förorterna har mindre tillgång till vård.

10.29
Har sänkta skatter lett till klyftor, M?
Henrik Loveby: Ju fler vi får ut till arbete, desto fler betalar skatt. Vi har de lägsta klyftorna i Europa, V försöker påskina att vi skapar fler klyftor, med tiden kommer dessa minska. Klyftor ökar naturligt när det går bra för ett land, det kommer att utjämnas.
Tycker inte det är bra med ökade klyftor, men det är bra att fler kommer in i arbete, vilket M:s politik leder till.

10.28
V håller inte med.

10.28
Replik, Lars Tysklind FP: Sverige ligger bra till ekonomiskt jämfört med andra europeiska länderna.

10.27
Hur skulle klyftorna minskas om S tog makten?

Forslund: Fler måste komma i arbete. Vi måste lyfta samhället. Problemet är inte bara under de 8 åren, utan pågått i 20 års tid. Även S har en skuld, de lyckades inte få in människor som stod utanför tillbaka till samhällsgemenskapen mellan 1994 och 2006.

10.26
Erkänner inte Fi höger-vänsterskalan?

Veronica Svärd: Ja, men feminismen är en egen fråga. FI låser inte fast sig i blocken. Ser maktstrukturer till skillnad från de flesta allianspartierna, därför liknar deras åtgärder mest de rödgrönas-

10.25
Feminism utan socialism – vad menar FP?

Lars Tysklind: Det säger sig självt. De två ör inte beroende av varandra. FP står upp för ett öppet samhälle som inte är socialistiskt, ett liberalt sådant.

10.24
En röst på FI är att kasta rösten i sjön, sa Jonas Sjöstedt. Varför ska en feminist rösta på V?

Rönnögård säger att skillnaden är att V också är socialister, och gör skillnad redan nu för kvinnor. Till skillnad från Schyman som inte fått igenom mycket får de igenom sin politik.

10.22
Rond 2, jämställdhet

10.20
Hur ska höjning av provanställningstiden till 20 månader hjälpa unga in på arbetsmarknaden?

Henrik Loveby (M) säger som KD att det är bättre med ett lågbetalt jobb än att inte ha ett jobb. Med tydliga regelverk ska arbetsmarknaden bli trygg.

10.19
Vill Folkpartiet sänka ingångslöner för unga?
Lars Tysklind säger att man sänker trösklarna på så vis. Då kommer man lättare in på arbetsmarknaden. Det är huvudförklaringen. De flesta upplever det som rimligt, tror Tysklind.

10.18
Christian Rönnögård (V) påpekar att otrygga jobb inte är acceptabla. VI måste rensa upp, så att vi får trygga jobb åt alla.

10.17
Arbetsmarknaden för unga ser annorlunda ut idag med visstidsanställningar och bemanningsföretag. Är otrygga jobb bättre än inga jobb alls, Roland Utbult (KD)?

– Det allra värsta är att inte ha några jobb. Arbetsförmedlingen måste reformeras.

Istället för coacher vill KD införa en jobbpeng som följer varje individ. Individen får sedan välja vem som ska förmedla jobbet. Utbetalningen av jobbpengen ges till den som fixar jobbet.

10.15
FI vill sänka arbetsdagen från 8 timmar till 6. Hur hjälper det här ungdomarna in i marknaden?

Veronica Svärd: Vi vill även tillsätta nya tjänster i välfärdsyrkena. Allmän värnplikt ska vi inte ha, men civil, vilket ger fler jobb till ungdomar. Till exempel genom brandkåren eller sjukvården.

10.14
Hur skulle privata arbetsförmedlare hjälpa att få jobb? Frågan ställs till C.

Nina Andersson säger att specifika arbetsförmedlingar skulle kunna vara mer spetsinriktade.

Fråga till Kenneth G Forslund: 90 dagars jobbgaranti för ungdomar. Hur kommer traineejobb att se ut?

Forslund säger att de är till för att man ska kunna komma in på arbetsmarknaden, samt få en viktig rad på sitt CV. Referenser helt avgörande för att få ett jobb.

10.13
Första ämnet: Ungdomsarbetslöshet.
Snabbfråga: Ska allmän värnplikt återinföras.
Ska pensionsåldern höjas.
Ska det införas privata arbetsförmedlare.

10.13
Anton och Emelie tar över. Partipolitikerna kommer att få tillfälle att avsluta med en tre minuters slutplädering.

10.12
Utfrågningen ska pågå till 11. Därefter är det publikens tur att ställa frågor.

10.10
Paula Pelli säger att folkhögskolan vill stimulera det politiska intresset, och poängterar att det är viktigt att rösta. ”Det blåser kalla vindar över Europa. Demokratin är inte självklar. Här behöver du utnyttja dina politiska rättigheter”.

10.09
En tom stol: Sverigedemokraternas representant uteblev. Jubel hos publiken.

10.08
Rektor Paula Pelli välkomnar debattörer och den livliga publiken. Moderatorerna Anton Eriksson och Emelie Fredriksson, båda reportrar på Ljungskile Nyheter, ser taggade ut. Bland politikerna är det enbart Roland Utbult (KD) och AnnaTora Huss (MP) som ler. Christian Rönnögård (V) ser oerhört avslappnad ut.

10.03
Eller inte. Men spänningen tilltar.

10.00
Utfrågningen kickar igång.

Tobias Holmgren
tobias.holmgren.lju@folkbildning.net

Mein Herz Brennt – från Berlin

Mein Herz Brennt

Mein Herz Brennt

RADIO: I dagens specialprogram om Berlin kommer Petra Lund-Kempe och Anton Eriksson guida oss genom den tyska huvudstadens brokiga djungel.

Travsport, hampamuseum, loppmarknader och fotboll är bara ett axplock av vad som kommer diskuteras i dagens fullspäckade sändning.

Lyssna i mobil eller surfplatta

Berliner – från Berlin

Berliner

Berliner

RADIO: En resa genom Berlin, då till nu.

I dagens specialprogram kommer vi göra en resa genom Berlin. Vi kommer bland annat få följa med på ett flyktförsök från Öst till Väst och så kollar vi närmare på hur det ser ut att vara kvinnlig grafittikonstnär.

Cecilia Ekman, Emelie Eklöf och Alexander Mayborn är programledare.

Lyssna i mobil eller surfplatta

Abdulahi Hussein tog emot Antigonepriset

– Jag levde ett lyxliv och hade allt jag behövde, men att leva med skuldkänslorna var omöjligt för mig.
Det sade Abdulahi Hussein när Ljungskile folkhögskola för sjunde gången delade ut Antigonepriset den 7 april 2014.

Fyra Antigonepristagare

Fyra Antigonepristagare var samlade vid måndagens prisutdelning: Anders Dejke (2009), Abdulahi Hussein (2014) samt Ann-Margret Mossberg och Lisbeth Richter Pedersén (2013).
Foto: Stefan Johansson

Skolans aula, Grundtvigsalen, fylldes av applåder när Abdulahi Hussein klev in denna måndagsmorgon för att ta emot skolans civilkuragepris. De flesta kände nog till huvuddragen i Abdulahis historia redan innan, men riktigt drabbande blev det efter att publiken hade fått se dokumentären Diktaturens fångar.

Abdulahi Hussein var en av de närmaste medarbetarna till presidenten i den etiopiska delstaten Ogaden. Där ansvarade han bland annat för den lokala tv-kanalen. Men mycket snart insåg han att allt inte stod rätt till. Oskyldiga människor misshandlades och mördades, hela byar utplånades i massakrer, journaslister fängslades – och delstatspresidenten, Abdulahis barndomsvän som gett honom jobbet, låg bakom det mesta.

– Jag ville hoppa av, men det var omöjligt. Om du har en så hög position och vill sluta så vågar de inte släppa iväg dig, berättade han. Du vet för mycket.

Istället började han planera sin flykt. Samtidigt samlade han på sig mängder av filmklipp som visade regimens övergrepp. Av en slump sammanföll detta med att de svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson greps när de olagligt tog sig in i landet för att berätta om terrorn i Ogaden.

Filmerna som Abdulahi fick med sig när han slutligen flydde 2012 ligger till grund för filmen  Diktaturens fångar. Filmen visar en despotisk president som gärna poserar i propagandafilmer där han framstår som en folkets välgörare, som pumpar friskt vatten ur brunnar åt folket. Den visar också de fejkade filmer som skulle utmåla Martin och Johan som terrorister.

Verkligheten i Ogaden kommer tätt in på skinnet, när Abdulahi Hussein först skymtar fram i flera av filmens scener, filmande delstatspresidenten, och därefter livs levande berättar om situationen i Ogaden, samvetskvalen och flykten.

– Den här dagen betyder mycket för mig, sade han apropå prisutdelningen. Det är viktigt att få sådant här stöd när man har riskerat allt.

Priset var en triptyk med tre tavlor av Alinde Thorén, Ilona Zaytoun och Lovisa Schagerholm, studerande på skolan. Dessutom får Hussein 2.456 kronor, en krona för varje år som gått sedan Sofokles drama Antigone hade premiär.

Efter prisceremonin träffade Abdulahi studerande i mindre grupper där han svarade på deras frågor.

Stefan Johansson
stefan.johansson.lju@folkbildning.net

Abdulahi Hussein får Antigonepriset

LJUNGSKILE: Abdulahi Hussein får folkhögskolans pris för civilkurage, Antigonepriset. Måndagen den 7 april tar han emot priset vid en ceremoni där även filmen Diktaturens fångar visas.

Abdullahi Hussein. Foto: Stefan Bohlin, Laika Film och Television

Abdulahi Hussein, 2014 års mottagare av Antigonepriset. Foto: Stefan Bohlin, Laika Film och Television

Abdulahi Hussein arbetade för den etiopiska provinsen Ogadens tv-kanal och var rådgivare till president Abdi Muhamud Omar. När Hussein fick klart för sig vilka övergrepp som skedde i regimens namn samlade han på sig mängder med filmmaterial som han sedan smugglade ut ur landet. Idag lever han som politisk flykting i Sverige.

Juryn motiverar sitt val med att Abdulahi Hussein har satt principen om demokrati och yttrandefrihet framför sin egen säkerhet och bekvämlighet. Tack vare honom har vi alla fått en tydligare bild av vad som hände de svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye. Filmen Diktaturens fångar har också visat en hel värld vad som pågår i Ogaden.

”Att välja och gå den väg man tror på, risker och förluster till trots, visar på stort civilkurage. Abdulahi Husseins mod är också en uppmaning till oss andra att följa vår inre moraliska kompass”, skriver juryn.

Priset är ett konstverk skapat av studerande vid folkhögskolan. Pristagaren får också ett symboliskt penningpris: en krona för varje år som gått sedan Sofokles drama Antigone (efter vilket priset är döpt) hade premiär. I år innebär det 2.456 kronor.

Prisutdelningen sker vid en ceremoni med skolans elever samlade. Då visas även filmen Diktaturens fångar. Ceremonin är öppen för allmänheten och startar klockan 10.30. Fri entré.

Stefan Johansson
stefan.johansson.lju@folkbildning.net

Lågsäsong på Ljungskile Nyheter

Under våren händer inte mycket på Ljungskile Nyheter. Journalisttvåorna gör  sin långpraktik och arbetar med sitt examensarbete. Därför uppdateras inte sidan med nyheter.

Däremot skriver journalistettorna regelbundet krönikor under hela våren. Trevlig läsning!

Webb-TV: Bygget på folkhögskolan snart klart

WEBB-TV: Ombyggnaden av folkhögskolan fortskrider. Om några veckor, lördagen den 14 september, är det öppet hus, och då ska allt vara klart – förhoppningsvis. Men just nu är skolan en enda stor byggarbetsplats.

Det är bland annat saneringen av asbest i lokalerna som gjort att det tagit längre tid än beräknat.

– Asbest är inget man skyndar på med, säger Klas Thuresson, projektansvarig på Skanska. Det får ta den tid det tar.

Reportrar: Viktor Papini och Johanna Tuwezén.