Belmin Nuhic

Stor kunskap om källkritik hos unga

Thomas Nygren är forskare på Uppsala Universitet. Bild: Belmin Nuhic.

Under årets bokmässa i Göteborg var ett tema ”medievetenhet”. Att vara medveten om de medier man konsumerar har forskaren Thomas Nygren undersökt närmare.

Hans undersökning visar att unga väljer att läsa nyheter från etablerade medier som anses vara trovärdiga. Han upplever även att det finns och har funnits fördomar kring ungas nyhetsanvändande genom åren.

– Det finns idéer om att de hämtar allt från sociala medier, där tror jag också unga säger att de gör det då det finns ett motstånd i att säga att man gör precis som äldre människor, säger han.


Belmin Nuhic
belmin.jl18@edu.ljungskile.org

Med kroppen som instrument

Gruppen Batucadeiros tillsammans med flertal deltagare under måndagens workshop.
Bild: Belmin Nuhic.

Händer som klappar, fötter som stampar och en hel del knäppande. Det är konstformen body percussions syfte då kroppen står i fokus när musiken tar vid.

Kristina Tyrenius är högskolelärare i musik och har arbetat i många år med gruppen. Hon var på plats under gruppens workshop på måndagskvällen. 

– Det är ett sätt att använda sig utav sin kropp som ett musikaliskt instrument, säger hon.

Belmin Nuhic
belmin.jl18@edu.ljungskile.org

Läsning bland unga sjunker kraftigt

Andréa Haglund jobbar som bibliotekarie på Ljungskiles Bibliotek. Bild: Belmin Nuhic

Unga har aldrig läst så lite böcker och tidningar som de gör nu. Det visas i Statens medieråds senaste undersökning. Endast elva procent av 17 och 18-åringarna läser bok eller tidning varje dag.

Andréa Haglund är barn-och ungdomsbibliotekarie på Ljungskiles bibliotek och har en tanke kring varför det ser ut som det gör.

– Det finns mycket som tar ens uppmärksamhet i och med sociala medier och mobiltelefoner, säger hon.

Belmin Nuhic
belmin.jl18@edu.ljungskile.org

Buggen virvlar in i Ljungskile

Ett sextiotal deltagare var på plats under onsdagskvällen. Foto: Belmin Nuhic

Nu buggas det för fullt i Ljungskile. På onsdagen drog nybörjarkursen igång i Ljungskilegården. Ålder eller tidigare erfarenhet har ingen betydelse, då alla är välkomna att ta sina första steg.

Under kvällen var ett 60-tal deltagare på plats – redo att tänka i rytm och takt. Anita Olsson kommer från styrelsen i Ljungskile Samhällsförening och är den som gjort buggkursen möjlig.

– Jag började åka på motionsbugg i våras, men tänkte att man inte ska behöva åka iväg, det borde fungera i Ljungskile också.


Belmin Nuhic
Belmin.jl18@edu.ljungskile.org

Wolf Mountain Challenge fortsatt populärt i Ljungskile

Wolf Mountain Challenge hålls uppe på Bredfjället i Ljungskile.
Bild: Alexnader Gustafsson

Den 14 september tar terränglöpningen Wolf Mountain Challenge plats i Ljungskile. Hälle IF står som arrangörer för utmaningen och ser att engagemanget för traillopp vuxit.

– Vi förväntar oss över 100 deltagare, säger ordföranden Christian Persson.

Terränglöpning är en form av löpning där fokuset är på naturen. Man springer på stigar, gräs och annan mark. Skillnaden från vanlig terränglöpning och Wolf Mountain Challenge är främst att det är mindre hinder. 

– Det är oftast mer tillrättalagda banor i terränglöpning, och trots att vi har hinder i detta lopp så är det skogen som har större betydelse, säger Christian Persson. 

Under dagen har man möjlighet att springa två olika lopp på tio och arton kilometer vardera. Persson ser att populariteten ökat för traillopp i Ljungskile och att det kan bero på Hälle IF:s marknadsföring. 

– Vi har väldigt bra löpare som automatiskt blir bra ambassadörer för denna typ av aktiviteter.

Till skillnad från förra året när utmaningen startade vid Skarsjövallen kommer årets lopp inledas uppe på Norra fjället. Att vädret skulle spela roll under utmaningen, tror inte Christian Persson på. 

– Oftast är inte regn något problem om det inte är väldigt kallt och har regnat i flera dagar, men lite sommarregn gör ingen skada, menar han.

Belmin Nuhic
belmin.jl18@edu.ljungskile.org

Angeläget är tillbaka

Programledare för Angeläget denna vecka är Ylva Hallingberg. Foto: Elin Johansson.

Angeläget är tillbaka med ny redaktion och nya program – varje torsdag klockan halv tre här på webben.

Dagens program handlar om tåget som körde på ett tiotal kor strax norr om Ljungskile, där reporter Elin Johansson berättar om vad hon såg på plats. 

Du hör också om de senaste turerna i Brexit-debatten. Ralf Woodlund bor i Ljungskile, men kommer från Storbritannien, och diskuterar frågan med programledarna Ylva Hallingberg och Amanda Alwan. Dessutom får vi höra Ljungskilebon Cornelia Rohlsson tala om demonstrationerna i hennes nuvarande hem Hongkong. 

Ljungskile Nyheter
ln@ljungskile.org

Tågolyckan, Brexit och Bondens dag – här är Veckans Nyhetspodd

Tågolyckan på bohusbanan igår där flera kor dog är en av rubrikerna i LN-podden denna veckan. Bild: Elin Johansson

 I fredagens podd får du höra om olyckan i Ljungskile där 17 kor blev påkörda av tåg. Det talas även om Brexit. Ralf Woodlund bor i Ljungskile sedan 21 år tillbaka, men kommer från Storbritannien och berättar vad han tror om läget med Brexit.

Du får även höra om toaletterna i Ljungskile som är tillbaka med ett nytt betalsystem. Och marknaden Bondens dag får en ny tävlingsgren: ”Sveriges starkaste bonde”. Detta och mer där till hör du i veckans nyhetspodd presenterad av programledare Victor Pettersson.

Ljungskile Nyheter
ln@ljungskile.org

M-förslaget skapar het asyldebatt

Foto: Marcus Ericsson.

Moderaternas förslag att minska asylinvandringen med 70 procent har inte mottagits väl hos Socialdemokraterna i Uddevalla.

– Det finns inte en chans att vi skulle skriva på det här förslaget. Det går bara inte, säger Anna-Lena Heydar (S), ordförande för Uddevalla arbetarekommun. 

Under 2018 tog Sverige emot 21 500 asylsökande. Moderaterna vill minska det antalet till mellan 5 000 – 8 000 personer per år, vilket är ungefär vad Norge, Danmark och Finland tar emot. Fredrik Södersten, ordförande för Moderaterna i Uddevalla säger att de instämmer i det förslaget säger.

– Det är inget som diskuterats hos oss faktiskt men vi har ingen annan syn på integrationspolitiken än de på nationell nivå. Det är ingen som vinner på att vi tar in en så stor mängd människor, säger han. 

Moderaternas förslag har dock diskuterats allt mer hos Socialdemokraterna i Uddevalla och de har en helt annan syn på det.

– Det är ett väldigt dåligt underbyggt förslag tycker jag. Vi har skrivit under FN:s flyktingkonvention och det finns ju regler att följa, säger Anna-Lena Heydar.

Moderaterna menar att om antalet asylsökande som kommer till Sverige minskar så kommer integrationsproblemen också att minska på sikt. Fredrik Södersten instämmer och säger att det höga antalet asylsökande leder till utmaningar inom olika områden men främst inom skolan. Anna-Lena Heydar ser också att det finns integrationsproblem i samhället men att de inte är direkt kopplade till asylinvandringen.

– Integrationsproblemen är ju en helt annan fråga och jag förstår faktiskt inte varför det tas upp i förslaget. Men det är klart att vi kan förbättra oss i hur vi hanterar integrationen, säger Anna-Lena Heydar.

Tror du att förslaget kommer att gå igenom?

– Nej. Inte så länge vi har regeringsmakten i alla fall. Det är jätteviktigt att vi står emot påtryckningarna från de andra partierna som är för det här, säger hon.

Marcus Eriksson
marcus.jl18@edu.ljungskile.org

Riskfylld korsning byggs om

Gång- och cykelbanan kommer sträcka sig ända från tågstationen till ICA.
Foto: Elin Johansson

Nu byggs en ny gång-och cykelbana i Ljungskile. I och med det ökar säkerheten kring en utsatt korsning.

Sedan ICA flyttade till korsningen vid Vällebergsvägen har det varit knepigt för gående och cyklister att ta sig dit. Bilar som kör in och ut ur parkeringen vid korsningen har ökat svårigheterna. Därför ska en ny gång-och cykelbana tillsättas.

Anna-Karin Forsäng är trafikingenjör på Uddevalla Kommun och har varit med och tagit fram beslutet.

– I och med att Ica-butiken flyttats till korsningen är det mer folk i omlopp, därför gör vi denna åtgärd som inte funnits tidigare, säger hon.

Den nya gång-och cykelbanan beräknas vara färdig i oktober i år. Örjan Svanberg jobbar på Markbygg och är positivt inställd angående arbetet.

– Det har gått bra i början. Jag är ganska säker på att vi blir klara tidigare, men vi får se, säger han.

Belmin Nuhic
belmin.jl18@edu.ljungskile.org